hoạt động khối chính quyền

UB MTTQ Việt Nam phường Thượng Thanh triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020
Ngày đăng 29/10/2020 | 10:13  | Lượt xem: 198

Sáng 29/10/2020, Ban Thường trực UB MTTQ phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Thắng – UVBTV, Chủ tịch  MTTQ phường; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường và trưởng ban CTMT các tổ dân phố.  

Thực hiện kế hoạch liên tịch giữa UBND - UB MTTQ phường Thượng Thanh, Ban Thường trực MTTQ phường đã chủ động xây dựng lịch tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (11/8/1930 – 18/11/2020). Chủ trì hội nghị yêu cầu trên cơ sở các nội dung kế hoạch UBND – UB MTTQ phường đã triển khai và đề nghị các tổ dân phố, Ban CTMT quan tâm tới chương trình ngày hội, thống nhất thời gian tổ chức và hình thức tổ chức ở tổ dân phố. Ngày hội ở các tổ dân phố phải thực sự phong phú, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia nhưng cũng phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn phòng chống dịch bệnh Covid -19 và tránh phô trương lãng phí. Ngày hội được gắn với kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (11/8/1930 – 18/11/2020), đánh giá kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020; thực hiện chủ đề Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh. Theo tiến độ, 16 tổ dân phố sẽ tổ chức ngày hội đại đoàn kết trong các ngày 08, 14, 15/11/2020.

Các ý kiến phát biểu đã trao đổi, thống nhất cao những nhiệm vụ cần tập trung tổ chức thực hiện theo tiến độ.

Hình ảnh hội nghị :