hoạt động khối chính quyền

Hội nghị lần thứ nhất BCH Hội Cựu TNXP phường Thượng Thanh khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày đăng 02/10/2020 | 16:36  | Lượt xem: 118

Thực hiện theo quy định của Điều lệ Hội và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam, ngày 02/10/2020, tại phòng họp 1 UBND phường, BCH Hội Cựu TNXP phường Thượng Thanh, khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức Hội nghị phiên thứ nhất để bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội và Ban Kiểm tra Hội Cựu TNXP phường khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, đồng chí Trần Thị Thanh Hồng – ĐUV, PCT UBND phường và 7 đồng chí ủy viên BCH Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương Hội nghị lần thứ nhất của Hội Cựu TNXP phường khóa IV, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã bầu đồng chí Hoàng Thị Thủy giữ chức danh Chủ tịch Hội, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội, Bầu ban Kiểm tra Hội gồm 03 đồng chí.

Hội nghị cũng được nghe ý kiến chỉ đạo, ghi nhận cùng như động viên của các đồng chí lãnh đạo phường. Trong thời gian tới, BCH Hội cùng với các hội viên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, phẩm chất cách mạng, nêu cao gương sáng trong giáo dục thế hệ trẻ; xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, xây dựng địa phương ngày càng phát triển; tham gia xây dựng kinh tế, làm giàu chính đáng thông qua việc lựa chọn những mô hình làm kinh tế giỏi, giúp đỡ đồng đội; chú trọng nội dung, phương pháp làm việc của hội, để hội thực sự trở thành nơi tập hợp, động viên, giúp đỡ hội viên, phát huy truyền thống tự lực tự cường, tổ chức các hoạt động nghĩa tình đồng đội.

Hình ảnh hội nghị :