hoạt động khối chính quyền

Giao ban cộng tác viên Dân số - Y tế tháng 9. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2020.
Ngày đăng 28/09/2020 | 08:58  | Lượt xem: 95

Chiều ngày 24/9/2020, Ban chỉ đạo công tác Chăm sóc sức khỏe ban đầu và DS-KHHGĐ (BCĐ CTCSSKBĐ&DS-KHHGĐ) phường tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động công tác DS-KHHGĐ tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2020

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Hồng - Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban BCĐ CTCSSKBĐ&DS-KHHGĐ phường, cán bộ thường trực dân số, nhân viên trạm  y tế phường  và  cộng tác viên dân số trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Kim Chinh - Cán bộ thường trực dân số thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2020. Trong tháng 9/2020, công tác DS-KHHGĐ phường đạt được một số kết quả như:  Duy trì hoạt động thu thập biến động dân cư, cập nhật biến động vào phần mềm quản lý dân số. Tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện khám thai và chăm sóc sức khỏe tại Trạm y tế vào ngày làm mẹ an toàn hàng tháng, vận động gia đình có con nhỏ tham gia tiêm chủng  đầy đủ. Tổng hợp được 3991 phiếu điều tra sàng lọc, đánh giá nguy cơ, phát hiện và tư vấn dự phòng một số bệnh không lây nhiễm gửi TYT phường. Triển khai điều tra phiếu câu hỏi liên quan đến Đề án " Đánh giá kết quả thực hiện Đề án sàng lọc trước sinh sàng lọc sơ sinh giai đoạn 2016-2020" . Phối hợp với hội Phụ nữ truyền thông  lồng ghép về chăm sóc sức khỏe ngày, có 51 chị em phụ nữ tham dự.

Hội nghị đã có 5 ý kiến tập trung trao đổi về một số nội dung: Công tác điều tra đánh giá bệnh không lây nhiễm đối với người từ 40 tuổi trở lên; Công tác  vận động bà mẹ mang thai tham gia sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, vận động bà mẹ có con trong độ tuổi tiêm chủng tham gia tiêm chủng đầy đủ; hoạt động thu thập quản lý dân cư trên địa bàn phường. Các ý kiến đã được đồng chí cán bộ thường trực và cán bộ y tế giải đáp và đưa ra phương hướng thực hiện.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Hồng - Phó chủ tịch UBND phường đề nghị đội ngũ cán bộ dân số, y tế thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tổ chức các hoạt động truyền thông Đề án “Nâng cao chất lượng Dân số quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” tại các trường TH và THCS trên địa bàn phường đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Tổ chức  hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới , Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10) và Ngày Quốc tế trẻ em gái ( 11/10) phường năm 2020. (đảm bảo yêu cầu về công tác phòng chống dịch Covid -19). Tiếp tục  đôn đốc cộng tác điều tra sàng lọc, đánh giá nguy cơ, phát hiện và tư vấn dự phòng một số bệnh không lây nhiễm gửi TYT phường đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai, vận động bà mẹ tham gia sàng lọc trước sinh và  sàng lọc sơ sinh, cho trẻ trong độ tuổi tham gia tiêm chủng mở rộng đầy đủ  để từng bước nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn phường.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Hồng - Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban BCĐ CTCSSKBĐ&DS-KHHGĐ phường, cán bộ thường trực dân số, nhân viên trạm  y tế phường  và  cộng tác viên dân số trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Kim Chinh - Cán bộ thường trực dân số thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2020. Trong tháng 9/2020, công tác DS-KHHGĐ phường đạt được một số kết quả như:  Duy trì hoạt động thu thập biến động dân cư, cập nhật biến động vào phần mềm quản lý dân số. Tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện khám thai và chăm sóc sức khỏe tại Trạm y tế vào ngày làm mẹ an toàn hàng tháng, vận động gia đình có con nhỏ tham gia tiêm chủng  đầy đủ. Tổng hợp được 3991 phiếu điều tra sàng lọc, đánh giá nguy cơ, phát hiện và tư vấn dự phòng một số bệnh không lây nhiễm gửi TYT phường. Triển khai điều tra phiếu câu hỏi liên quan đến Đề án " Đánh giá kết quả thực hiện Đề án sàng lọc trước sinh sàng lọc sơ sinh giai đoạn 2016-2020" . Phối hợp với hội Phụ nữ truyền thông  lồng ghép về chăm sóc sức khỏe ngày, có 51 chị em phụ nữ tham dự.

Hội nghị đã có 5 ý kiến tập trung trao đổi về một số nội dung: Công tác điều tra đánh giá bệnh không lây nhiễm đối với người từ 40 tuổi trở lên; Công tác  vận động bà mẹ mang thai tham gia sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, vận động bà mẹ có con trong độ tuổi tiêm chủng tham gia tiêm chủng đầy đủ; hoạt động thu thập quản lý dân cư trên địa bàn phường. Các ý kiến đã được đồng chí cán bộ thường trực và cán bộ y tế giải đáp và đưa ra phương hướng thực hiện.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Hồng - Phó chủ tịch UBND phường đề nghị đội ngũ cán bộ dân số, y tế thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tổ chức các hoạt động truyền thông Đề án “Nâng cao chất lượng Dân số quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” tại các trường TH và THCS trên địa bàn phường đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Tổ chức  hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới , Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10) và Ngày Quốc tế trẻ em gái ( 11/10) phường năm 2020. (đảm bảo yêu cầu về công tác phòng chống dịch Covid -19). Tiếp tục  đôn đốc cộng tác điều tra sàng lọc, đánh giá nguy cơ, phát hiện và tư vấn dự phòng một số bệnh không lây nhiễm gửi TYT phường đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai, vận động bà mẹ tham gia sàng lọc trước sinh và  sàng lọc sơ sinh, cho trẻ trong độ tuổi tham gia tiêm chủng mở rộng đầy đủ  để từng bước nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn phường.