hoạt động khối chính quyền

Phường Thượng Thanh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh CoVid - 19 chuẩn bị cho năm học mới 2020 - 202 tại các cơ sở Mầm non tư thục trên địa bàn.
Ngày đăng 01/09/2020 | 17:42  | Lượt xem: 106

Thực hiện Công văn số 1690/UBND-YT ngày 25/8/2020 của UBND quận Long Biên về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch CoVid - 19 chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021.

Ngày 31/8/2020, UBND phường đã tiến hành kiểm tra 11 cơ sở Mầm non tư thục trên địa bàn về công tác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch CoVid - 19 chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021.

Căn cứ vào công văn số 1467/BGĐT-GDTC ngày 28/4/2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành các Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch CoVid - 19 trong trường học; Công văn số 964/ATTP-NĐTP ngày 23/4/2020 của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế về hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch CoVid - 19 đối với bếp ăn cơ sở giáo dục.

Đoàn kiểm tra các cơ sở Mầm non tư thục trên địa bàn

Qua kiểm tra, đoàn đã ghi nhận sự chủ động, tích cực, bám sát vào phương án hướng dẫn của cấp trên, các biện pháp phòng, chống dịch CoVid - 19 trong việc đón nhận trẻ của các nhóm lớp; Cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế; sổ theo dõi nhiệt độ hàng ngày của trẻ. 100% các nhóm lớp có phòng cách ly đảm bảo đúng quy định. Dán tờ rơi, pane về phòng, chống dịch ở nơi dễ nhìn, dễ nhận biết và trong từng phòng học…

Tuy nhiên, đoàn cũng chỉ ra những nội dung cần phải khắc phục như một số cơ sở vẫn chưa ghi đầy đủ sổ theo dõi trẻ 3 lần/ngày, chưa có sổ theo dõi thân nhiệt của người chế biến thực phẩm. UBND phường đã nghiêm túc đánh giá và yêu cầu các nhóm lớp cần hoàn thiện, bổ sung trước ngày 03/9/2020 để đảm bảo đủ các điều kiện, phù hợp với các điều kiện, tiêu chí trong công tác phòng, chống dịch CoVid - 19 cho năm học mới 2020 - 2021./.