hoạt động khối chính quyền

Hội Người Cao tuổi phường sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Ngày đăng 19/06/2020 | 14:26  | Lượt xem: 201

Sáng ngày 19/6/2020, tại hội trường UBND, Hội Người Cao tuổi phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Chiến - PBT Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thị Ninh – ĐUV, PCT HĐND phường; đồng chí Trần Thị Thanh Hồng - ĐUV, PCT UBND phường, các đồng chí trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường, bí thư chi bộ, Các ông, bà chi hội trưởng, chi hội phó chi hội NCT các tổ dân phố.

Hội nghị sơ kết Hội Người Cao tuổi

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Đinh Văn Năm - Chủ tịch hội NCT phường báo cáo sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 : 6 tháng đầu năm Hội NCT đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về luật NCT, chương trình hành động quốc gia về NCT, chỉ thị 05 của BCT về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Nghị quyết của Đảng các cấp. Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” thực hiện nếp sống mới trong việc tang, chúc thọ, mừng thọ, các lể hội ở cơ sở đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông… góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước gắn với việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành đoàn thể tổ chức chu đáo việc chúc thọ, mừng thọ, tặng quà NCT. Tổng số NCT được chúc thọ, mừng thọ là 469 người, với tổng số tiền là 299.800.000 đồng (trong đó có 02 cụ trên 100 tuổi), số NCT được thăm hỏi, tặng quà là 611 người với số tiền là 61.700.000 đồng.

Sáu tháng cuối năm, hội NCT phường tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau :

1. Tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền Luật NCT, tăng cường vận động phát triển hội viên mới.

2. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT, tập trung thực hiện tốt chương trình mắt sáng cho NCT.

3. Mở rộng xã hội hóa chăm sóc phát huy vai trò NCT, động viên NCT tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

4. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao trong các câu lạc bộ NCT, tổ chức các hoạt động hướng tới ngày quốc tế NCT 01/10/2020.

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá các hoạt động phong trào ở các chi hội để phục vụ tốt cho công tác tổng kết Hội năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Văn Chiến - PBT TT Đảng ủy phường ghi nhận hoạt động của tổ chức Hội NCT đã đóng góp rất quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của phường, đồng chí cũng mong muốn Ban chấp hành Hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các ban ngành đoàn thể, các tổ chức quan tâm đến công tác chăm sóc phát huy vai trò NCT; mỗi hội viên Người cao tuổi tiếp tục gương mẫu, vận động gia đình, con cháu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn là tấm gương sáng cho con cháu học tập noi theo xứng đáng với 18 chữ vàng của Ban chấp hành Trung ương Đảng tặng: “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Cũng tại hội nghị sơ kết, UBND phường đã biểu dương, khen thưởng 07 ông, bà có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng, tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của Hội.

Đ/c Nguyễn Văn Chiến - PBTTT Đảng ủy trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác NCT