hoạt động khối chính quyền

Ban pháp chế HĐND phường giám sát thường xuyên về công tác TTXD
Ngày đăng 10/06/2020 | 09:34  | Lượt xem: 259

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, ngày 09/6/2020, Ban pháp chế HĐND phường đã giám sát thường xuyên về công tác TTXD trên địa bàn phường

Tham gia buổi giám sát có các đồng chí là thành viên Ban pháp chế HĐND, đại diện thường trực UBMTTQ phường.

Năm 2020 là năm tiếp tục thực hiện chủ đề của Quận Long Biên “Vì một Long Biên xanh-sạch-đẹp- văn minh”, Ban pháp chế HĐND phường đã duy trì công tác giám sát thường xuyên đối với công tác quản lý TTXD tại các tổ dân phố - đây là một trong các nhiệm vụ thường xuyên của Ban pháp chế trong thời gian qua. Qua  giám sát thực tế cho thấy công tác TTXD trên địa bàn phường đã có nhiều chuyển biến tích cực, người dân ngày càng ý thức hơn trong công tác bảo vệ môi trường, thực hiện cơ bản tốt các nội dung liên quan đến công tác TTXD. Tuy nhiên tại buổi giám sát vẫn còn một số hộ xây dựng tập kết vật liệu xây dựng trên vỉa hè (khu vực tổ 21).

Để công tác quản lý TTĐT trên địa bàn phường ngày càng tốt hơn, Ban pháp chế HĐND phường đề nghị: UBND phường tiếp tục chỉ đạo các tổ dân phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân ý thức trách nhiệm hơn trong công tác đảm bảo TTXD đồng thời cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm.