hoạt động khối chính quyền

Phường Thượng Thanh triển khai kế hoạch bầu cử tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022; triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày đăng 22/05/2020 | 08:40  | Lượt xem: 144

Chiều ngày 20/5/2020 tại hội trường, UBND phường Thượng Thanh đã triển khai kế hoạch bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022 và hướng dẫn triển khai gói hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch Covid - 19

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Lực - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, đồng chí Nguyễn Viết Thắng – UVTV, Chủ tịch UB MTTQ phường; các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ phường, các ngành đoàn thể, công chức chuyên môn liên quan; Các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận 16 tổ dân phố trên địa bàn phường đã đến dự.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Thị Thanh Hồng – ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường quán triệt cụ thể các quy trình, trình tự thủ tục các bước trong công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022 : Việc bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố thực hiện theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố; Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo kế hoạch, phường Thượng Thanh sẽ tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022 vào ngày Chủ nhật 14/06/2020.

Về cách lập hồ sơ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19. Theo hướng dẫn hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng của dịch Covid -19 phải nghỉ kinh doanh thời gian nộp hồ sơ chậm nhất ngày 15/7/2020; Đối tượng người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thời gian nộp hồ sơ chậm nhất ngày  30/7/2020.

Kết luận hội nghị đồng chí Hoàng Văn Lực - Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường đề nghị:

1. Việc bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ sâu rộng trong nhân dân, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết, góp phần xây dựng, củng cố chính quyền địa phương trong sạch vững mạnh; Tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ phường đến từng tổ dân phố và nhân dân. Đồng thời, đồng chí chỉ đạo các bộ phận tham mưu của UBND phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiên tốt nhiệm vụ được phân công; UBMTTQ phường chỉ đạo Trưởng ban Công tác mặt trận các tổ dân phố tổ chức tốt công tác hiệp thương người ra ứng cử, phối hợp chặt chẽ cùng UBND phường triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố theo đúng quy định và đảm bảo đúng tiến độ đề ra; Các lực lượng Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Ban Bảo vệ dân phố phường xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối trước, trong và sau bầu cử.

2.Về triển khai gói hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch Covid – 19 đề nghị các đồng chí lãnh đạo tổ dân phố tiếp tục tuyên truyền đến các đối tượng đủ điều kiện đến UBND phường để kê khai làm hồ sơ xét duyệt. Lưu ý thời hạn nộp hồ sơ với từng đối tượng. Các thành viên Hội đồng xét duyệt bám sát số lượng hồ sơ phát sinh để kịp thời họp, xét duyệt nhằm đảm bảo giải quyết hồ sơ theo đúng thời gian quy định.Các tổ dân phố thực hiện niêm yết công khai các văn bản về chính sách hỗ trợ tại các bảng tin của tổ mình để nhân dân được biết và thực hiện công khai, nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của phường đúng thời gian. Thông tin rộng rãi các tiêu chuẩn, điều kiện trên các phương tiện thông tin như đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử phường, bảng tin nhà văn hóa để nhân dân được biết.

Hình ảnh hội nghị :