hoạt động khối chính quyền

Phường Thượng Thanh tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid_19
Ngày đăng 27/03/2020 | 12:00  | Lượt xem: 169

Thực hiện Công văn 1001/UBND-KGVX ngày 24/3/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công văn Số 508/UBND-YT ngày 25/3/2020 của UBND quận Long Biên; Công văn 56/VHTT ngày 25/3/2020 của phòng Văn hóa Thông tin; Công văn 192/YT ngày 25/3/2020 của phòng Y tế quận Long Biên về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

UBND phường Thượng Thanh đã thực hiện nghiêm túc các nội dung theo tinh thần chỉ đạo. Ngay sau khi phát đi yêu cầu của chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, hầu hết các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn đều đóng cửa, người dân hạn chế ra đường

Chùa Tăng Phúc không tổ chức các hoạt động tập trung đông người.

Cơ sở kinh doanh Karaoke đóng cửa

 

Cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử đóng cửa

các quán bia đóng cửa

 

Các quán cà phê đóng cửa

Quán cơm gà đóng cửa

Quán phở đóng cửa

Tổ giám sát của BCĐ phường kiểm tra, giám sát nhắc nhở các cơ sở thực hiện đóng cửa