hoạt động khối chính quyền

Kỳ họp thứ IX, HĐND phường Thượng Thanh, khóa III nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày đăng 24/12/2019 | 16:25  | Lượt xem: 151

Sáng 24/12/2019, tại hội trường UBND, HĐND phường Thượng Thanh khóa III đã tổ chức kỳ họp thứ IX nhằm kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND, Thường trực HĐND, Uỷ ban MTTQ phường và quyết định một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND phường.

Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thế Thạch – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Long Biên; đồng chí Dương Đình Tình – QUV, Trưởng phòng Kinh tế quận Long Biên; đồng chí Đỗ Minh Khôi – Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND quận; đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường; Trưởng các ban ngành đoàn thể; các cán bộ chuyên môn; các ông bà Đại biểu HĐND phường; Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường.

Toàn cảnh kỳ họp

Sau phần khai mạc, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2019, phân bổ dự toán ngân sách năm 2020; báo cáo hoạt động của HĐND phường năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Thông báo của UB MTTQ phường về công tác xây dựng chính quyền năm 2019, phương hướng năm 2020; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ IX, HĐND phường; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND phường và các tờ trình của UBND, HĐND phường trình tại kỳ họp.

Phát biểu với kỳ họp đồng chí Nguyễn Thế Thạch – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Long Biên đánh giá: Năm 2019, phường Thượng Thanh đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các mặt như : kinh tế tiếp tục phát triển, công tác quản lý TTĐT – TTXD được triển khai đồng bộ, quy chế dân chủ được phát huy hiệu quả, thu ngân sách đạt 111% kế hoạch, thu đền bù GPMB đạt 368% kế hoạch, cấp GCN Quyền sử dụng đất lần đầu đạt 105%...Trong thành tích chung của phường, có sự đóng góp quan trọng của HĐND và từng đại biểu HĐND phường. Tin tưởng rằng kỳ họp này HĐND phường sẽ quyết định nhiều nội dung quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển của phường năm 2020 và các năm tiếp theo.

Đ/c Nguyễn Thế Thạch – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo,

Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Long Biên phát biểu tại kỳ họp

Với tinh thần dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, HĐND phường đã thực hiện quyền chất vấn UBND phường với các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường như : xây dựng mô hình phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng dự án cải tạo đường, hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn phường, công tác an ninh trật tự phòng chống cháy nổ, công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện kết luận số 316 của Thanh tra Sở Tài nguyên môi trường, … Các ý kiến thảo luận, chất vấn đã được đồng chí Hoàng Văn Lực - Chủ tịch UBND phường tiếp thu, trao đổi thẳng thắng và trả lời ngay tại kỳ họp đã nhận được sự thống nhất cao của đại biểu. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND đánh giá cao phần trả lời chất vấn của lãnh đạo UBND phường cũng như kết quả phường đã đạt được trong năm 2019, đồng thời biểu quyết nhất trí thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Đ/c Hoàng Văn Lực - Chủ tịch UBND phường trả lời chất vấn tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đã đánh giá, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2019 của UBND phường và sự phối kết hợp của MTTQ và các đoàn thể. Hội đồng nhân dân phường đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Pháp luật. Hoạt động giám sát đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND phường. Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường và từng đại biểu HĐND tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình để sát dân hơn, gần dân hơn, lắng nghe tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tạo sự đồng thuận trong thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của quận, phường; đồng chí tin tưởng rằng với quyết tâm cao của hệ thống chính trị, đồng thuận của nhân dân trong phường, năm 2020 phường Thượng Thanh sẽ khắc phục những mặt hạn chế để thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND phường đã quyết nghị.

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường bế mạc kỳ họp