hoạt động khối chính quyền

Ban pháp chế HĐND phường tái giám sát công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Ngày đăng 12/09/2019 | 16:42  | Lượt xem: 114

Chiều ngày 12/9/2019, tại Phòng họp 1 UBND phường Thượng Thanh, Ban pháp chế HĐND phường tái giám sát UBND trong công tác đăng ký đất đai; cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Đinh Quang Vịnh - ĐUV, Trưởng ban pháp chế HĐND, trưởng đoàn; Thường trực HĐND, UBMTTQ, các đồng chí trong Ban pháp chế HĐND phường; về phía đơn vị được giám sát có đồng chí Bùi Quang Cự - Phó Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính phường thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận.

Đồng chí Bùi Quang Cự - PCT UBND phường báo cáo tại buổi tái giám sát

Tại buổi giám sát, đại diện đơn vị được giám sát báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành, ban hành các văn bản có liên quan đến công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai; Quy chế dân chủ và báo cáo đánh giá những khó khăn cũng như đề xuất kiến nghị đồng thời đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện công tác này trong thời gian tiếp theo.

Các đồng chí trong đoàn giám sát và đơn vị được giám sát đã trao đổi thắng thắn, khách quan về những kết quả đã đạt được và khó khăn trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí Đinh Quang Vịnh - ĐUV, Trưởng ban pháp chế, trưởng đoàn giám sát kết luận

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Trưởng ban pháp chế HĐND, trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả của phường trong công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, một số tồn tại, hạn chế như trong báo cáo.

Đồng chí trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị UBND:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân các văn bản của nhà nước liên quan đến công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Tiếp tục phối hợp với các tổ dân phố rà soát các trường hợp chưa kê khai; hướng dẫn công dân kê khai hồ sơ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, quy trình.

3. Tiếp tục báo cáo, xin ý kiến quận đối với các trường hợp khó khăn, vướng mắc và mời các phòng ban chuyên môn của quận tư vấn giúp cho phường giải quyết công việc đảm bảo đúng pháp luật.