hoạt động khối chính quyền

Phường Thượng Thanh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, đối tượng 4 mở rộng năm 2019.
Ngày đăng 31/08/2019 | 10:54  | Lượt xem: 59

Ngày 30/08/2019, tại Trung tâm VHTT phường, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh phường Thượng Thanh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng & an ninh đối tượng 4, đối tượng 4 mở rộng năm 2019 cho 97 học viên trên địa bàn.

Dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có đồng chí Chu Minh Đạo - Phó chỉ huy trưởng, Thao mưu trưởng Ban CHQS quận Long Biên; đồng chí Trần Thị Thanh Hồng - Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường; đồng chí Phan Ngọc Phú - ĐUV, Chỉ huy trưởng quân sự, phó chủ tịch thường trực Hội đồng GDQP&AN phường. Báo cáo viên là đồng chí Thượng tá, thạc sĩ Nguyễn Minh Thành - giảng viên Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng; Cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, trưởng các ban ngành đoàn thể, thành viên Hội đồng GDQP&AN phường cùng 97 đồng chí học viên tham gia chương trình học.

Các đại biểu và học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN

Tại buổi khai mạc, thay mặt Ban tổ chức lớp học, đồng chí Phan Ngọc Phú - Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng GDQP&AN phường đã công bố Quyết định mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4, đối tượng 4 mở rộng phường Thượng Thanh năm 2019.

Đ/c Phan Ngọc Phú – ĐUV, CHT Quân sự công bố Quyết định mở lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, đối tượng 4 mở rộng

Đồng chí Trần Thị Thanh Hồng - Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng GDQP-AN phường, giao nhiệm vụ cho ban tổ chức lớp học và các học viên đồng thời tuyên bố Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4, đối tượng 4 mở rộng phường Thượng Thanh năm 2019.

Đ/c Trần Thị Thanh Hồng – ĐUV, Phó chủ tịch UBND phường phát biểu giao nhiệm vụ cho ban tổ chức lớp học, các học viên và tuyên bố khai mạc lớp

Đồng chí Trung tá Chú Minh Đạo - Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Ban CHQS quận Long Biên phát biểu chỉ đạo, ghi nhận những kết quả phường đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, thông tin khái quát tình hình quân sự quốc phòng quận Long Biên trong thời gian qua. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng GDQP-AN phường, giao nhiệm vụ cho ban tổ chức lớp học và các học viên tham gia lớp học hoàn thành tốt nội dung, chương trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông.

Đ/c Trung tá Chu Minh Đạo - Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Ban CHQS quận Long Biên phát biểu chỉ đạo

Trong thời gian lên lớp, các học viên được Đồng chí Thượng tá, thạc sĩ Nguyễn Minh Thành - giảng viên Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng trực tiếp lên lớp giảng dạy. Qua đó tiếp thu và quán triệt các chuyên đề: Phòng chống “chiến lược diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển Kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên.

Đ/c Nguyễn Hữu Công - tổ 22, đại diện cho các học viên hứa quyết tâm

Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối chính sách quân sự của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ đó giúp các học viên có ý thức nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia phòng, chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.