hoạt động khối chính quyền

Phường Thượng Thanh thanh tra ATTP trên địa bàn phường
Ngày đăng 03/08/2019 | 09:43  | Lượt xem: 116

Thực hiện Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 15/7/2018 và kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 26/6/2019 của UBND phường Thượng Thanh về việc thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm năm 2019, chiều ngày 2/8/2019, đoàn thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm phường Thượng Thanh do đồng chí Trần Thị Thanh Hồng – PCT UBND làm trưởng đoàn đã tiến hành thanh tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn phường.

Hoạt động thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm là hoạt động quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đảm bảo ATTP được thực hiện theo Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai.

Trong buổi thanh tra đầu tiên, đoàn thanh tra phường đã thực hiện thanh tra 2 cơ sở trong số các cơ sở thuộc đối tượng thanh tra của Quyết định 190/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 là cơ sở bia hơi Nhất Long và cơ sở bia hơi Long Trọng quán.

Qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách và kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, làm các xét nghiệm nhanh, đoàn thanh tra đã lập biên bản chỉ rõ những tồn tại, hướng dẫn và yêu cầu cơ sở khắc phục đồng thời lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1 cơ sở. Các cơ sở được thanh tra đều nhất trí với những nội dung đoàn thanh tra đã nêu đồng thời cam kết kịp thời khắc phục trong thời hạn, đảm bảo thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm.

Trong thời gian tới, đoàn thanh tra phường sẽ tiếp tục tiến hành thanh tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống theo phân cấp trên địa bàn phường đảm bảo đạt chỉ tiêu quận giao.

Một số hình ảnh của đoàn thanh tra:

Đoàn thanh tra kiểm tra hồ sơ và làm các xét nghiệm nhanh tại các cơ sở