hoạt động khối chính quyền

Phường Thượng Thanh tổ chức sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giao ban công tác Tổ trưởng dân phố tháng 7/2019
Ngày đăng 04/07/2019 | 16:03  | Lượt xem: 70

Chiều ngày 03/7/2019, UBND phường Thượng Thanh tổ chức họp Sơ kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 6 tháng đầu năm, giao ban công tác Tổ trưởng dân phố tháng 7/2019.

Dự chủ trì hội nghị có đ/c Hoàng Văn Lực - PBT ĐU- CT UBND phường; các đ/c Thành viên UBND; Công an phường; Trạm y tế phường, lãnh đạo các ngành đoàn thể phường, các đồng chí cán bộ chuyên môn, tổ quản lý Trật tự đô thị, Thanh tra xây dựng và các ông bà Tổ trưởng dân phố.

Tại hội nghị đồng chí đ/c Đặng Quang Thảo – cán bộ VP-TK báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2019. Đ/c Phạm Thị Thanh Duyên – cán bộ Chính sách xã hội hướng dẫn điều tra cung, cầu lao động và một số nội dung trọng tâm trong đợt hoạt động kỷ niệm ngày 27/7.

Đ/c Hoàng Văn Lực - Chủ tịch UBND phường kết luận tại hội nghị

Hội nghị có 03 ý kiến phát biểu bổ sung nhiệm vụ và một số đề xuất, kiến nghị các vấn đề phát sinh tại tổ dân phố với các nội dung như: Công tác trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, xử lý các cây xanh có nguy cơ gãy đổ trong mùa mưa bão. Các đồng chí Thành viên UBND và cán bộ chuyên môn phường đã trao đổi hướng các biện pháp tổ chức thực hiện các nội dung trọng tâm trong tháng 7.

Đồng chí Hoàng Văn Lực –Phó BTĐU- Chủ tịch UBND phường thay mặt lãnh đạo UBND phường tiếp thu ý kiến của hội nghị đồng thời nhấn mạnh một số nội dung công tác trong tháng 7 giao cho các đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách, cán bộ chuyên môn và Tổ trưởng dân phố phối hợp các ngành đoàn thể thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2019.