hoạt động khối chính quyền

Thượng Thanh họp tổ công tác xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ NQ 68/NQ-CP
Ngày đăng 21/08/2021 | 16:19  | Lượt xem: 36

Thực hiện quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/07/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, công văn số 1385/UBND-LĐTBXH ngày 26/07/2021 của UBND quận Long Biên về việc thực hiện NQ số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của chính phủ

chiều ngày 20/08/2021 tại phòng họp 1, UBND phường Thượng Thanh đã tổ chức họp tổ công tác xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ NQ 68/NQ-CP đợt 1.

Tham dự buổi họp có đồng chí Hoàng Văn Lực – Chủ tịch UBND phường, đồng chí Trần Thị Thanh Hồng – Phó CT UBND phường, đồng chí Đỗ Hồng Long – Phó trưởng công an phường cùng các đồng chí là thành viên trong tổ thẩm định phường, tổ trưởng dân phố và cảnh sát khu vực tại tổ 8 và tổ 30

Tại buổi họp, đồng chí Phạm Thị Thanh Duyên – Thường trực tổ xét duyệt đã đưa ra 37 hồ sơ trong đó có 30 hồ sơ thuộc tổ dân phố 30, 7 hồ sơ thuộc tổ dân phố số 8. Các hồ sơ là các nhóm đối tượng lao động theo mẫu số 1 Quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21/07/2021 của UBND thành phố Hà Nội. Theo đó, đối tượng hỗ trợ là người lao động không có giao kết hợp đồng, lao động tự do làm một trong số các công việc như sau: bán hàng rong; buôn bán vỉa hè; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 02 bánh chở khách; xây dựng tự do....

Cũng theo Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/07/2021 của UBND thành phố Hà Nội, mức hỗ trợ cho đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ  là 1,5 triệu đồng/người/ lần.

Các đồng chí thành viên tổ xét duyệt đã phân tích làm rõ cụ thể từng trường hợp tại tổ dân phố và thống nhất thông qua 37 hồ sơ mà đồng chí thường trực tổ xét duyệt đưa ra.

Sau khi lấy ý kiến biểu quyết, đồng chí Hoàng Văn Lực – Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch hội đồng xét duyệt đã kết luận thống nhất đề nghị xét duyệt hỗ trợ 37/37 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đồng thời giao cho thường trực tổ xét duyệt hoàn thiện biên bản, niêm yết công khai và báo cáo UBND Quận theo quy định.

chiều ngày 20/08/2021 tại phòng họp 1, UBND phường Thượng Thanh đã tổ chức họp tổ công tác xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ NQ 68/NQ-CP đợt 1.

Tham dự buổi họp có đồng chí Hoàng Văn Lực – Chủ tịch UBND phường, đồng chí Trần Thị Thanh Hồng – Phó CT UBND phường, đồng chí Đỗ Hồng Long – Phó trưởng công an phường cùng các đồng chí là thành viên trong tổ thẩm định phường, tổ trưởng dân phố và cảnh sát khu vực tại tổ 8 và tổ 30

Tại buổi họp, đồng chí Phạm Thị Thanh Duyên – Thường trực tổ xét duyệt đã đưa ra 37 hồ sơ trong đó có 30 hồ sơ thuộc tổ dân phố 30, 7 hồ sơ thuộc tổ dân phố số 8. Các hồ sơ là các nhóm đối tượng lao động theo mẫu số 1 Quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21/07/2021 của UBND thành phố Hà Nội. Theo đó, đối tượng hỗ trợ là người lao động không có giao kết hợp đồng, lao động tự do làm một trong số các công việc như sau: bán hàng rong; buôn bán vỉa hè; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 02 bánh chở khách; xây dựng tự do....

Cũng theo Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/07/2021 của UBND thành phố Hà Nội, mức hỗ trợ cho đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ  là 1,5 triệu đồng/người/ lần.

Các đồng chí thành viên tổ xét duyệt đã phân tích làm rõ cụ thể từng trường hợp tại tổ dân phố và thống nhất thông qua 37 hồ sơ mà đồng chí thường trực tổ xét duyệt đưa ra.

Sau khi lấy ý kiến biểu quyết, đồng chí Hoàng Văn Lực – Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch hội đồng xét duyệt đã kết luận thống nhất đề nghị xét duyệt hỗ trợ 37/37 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đồng thời giao cho thường trực tổ xét duyệt hoàn thiện biên bản, niêm yết công khai và báo cáo UBND Quận theo quy định.