hoạt động khối chính quyền

Đồng chí Vũ Xuân Trường – QUV, PCT UBND quận Long Biên kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất đóng trên địa bàn phường.
Ngày đăng 14/08/2021 | 10:28  | Lượt xem: 74

Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy Long Biên, trong 02 ngày 12, 13/8/2021, đoàn kiểm tra do đồng chí Vũ Xuân Trường – QUV, PCT UBND quận Long Biên làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất đóng trên địa bàn phường Thượng Thanh.

Cùng tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Hoàng Văn Lực – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Bùi Quang Cự - PCT UBND phường; đồng chí Trưởng trạm y tế và công chức TC-KT phường.

Trong 02 ngày, đoàn đã kiểm tra 04 đơn vị gồm công ty cổ phần Hóa Dược, chi nhánh công ty thuốc sát trung miền Nam, công ty cổ phần 3B, công ty TNHH thực phẩm sạch TM T&T.

Đ/c Vũ Xuân Trường – QUV, PCT UBND quận và đ/c Hoàng Văn Lực - CT UBND phường kiểm tra tại chi nhánh công ty thuốc sát trùng miền Nam

Qua kiểm tra, đồng chí Vũ Xuân Trường – QUV, PCT UBND quận Long Biên ghi nhận sự chủ động, triển khai quyết liệt của các đơn vị trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó còn một số tồn tại đã được đoàn kiểm tra chỉ rõ, đồng chí đề nghị các đơn vị cần khẩn trương khắc phục, thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội và Công điện 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc phương án sản xuất kinh doanh được chính quyền phê duyệt, vừa tiếp tục sản xuất vừa góp phần hiệu quả vào công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên nói riêng, của Thành phố và cả nước nói chung.