hoạt động khối chính quyền

Hội nghị xin ý kiến đóng góp vào dự thảo quy chế làm việc của UBND phường khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị
Ngày đăng 28/06/2021 | 21:42  | Lượt xem: 114

Chiều 28/6/2021, tại hội trường, UBND phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị xin ý kiến đóng góp vào dự thảo quy chế làm việc của UBND phường triển khai khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – BTĐU; đồng chí Nguyễn Văn Chiến – PBT TT Đảng ủy; đồng chí Hoàng Văn Lực – PBT, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, bí thư các chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và toàn thể cán bộ, công chức phường.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Hồng – ĐUV, PCT UBND phường trình bày dự thảo quy chế làm việc của UBND phường triển khai khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị gồm 5 chương, 22 điều. Các đại biểu tham gia ý kiến hoàn thiện nội dung của dự thảo bao gồm : trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của UBND phường, quan hệ công tác của UBND phường, chế độ hội họp, quản lý và ban hành văn bản của UBND phường.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bổ sung, đóng góp ý kiến vào bản dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên ủy ban, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường Thượng Thanh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Văn Lực - PBT, Chủ tịch UBND phường tiếp thu và đánh giá cao các ý kiến tham gia bổ sung hoàn thiện dự thảo quy chế làm việc của UBND phường và dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên ủy ban, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường Thượng Thanh, đồng chí cũng đề nghị các đoàn thể, chi bộ, tổ dân phố tiếp tục tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trong phường về nội dung cơ bản của Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà nội. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí yêu cầu Văn phòng UBND tiếp thu, tổng hợp để chỉnh sửa cho hợp lý.

Hình ảnh hội nghị :