hoạt động khối chính quyền

Phường Thượng Thanh tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự; đăng ký phương tiện kỹ thuật; đăng ký dân quân năm 2021
Ngày đăng 12/04/2021 | 10:27  | Lượt xem: 75

Thực hiện Hướng dẫn số 258/HD-BCH ngày 16/03/2021 của Ban CHQS quận Long Biên về việc Hướng dẫn trình tự đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký phương tiện kỹ thuật, đăng ký dân quân tự vệ năm 2021. Trong 2 ngày 10 và 11/4/2021, Ban chỉ đạo Đăng ký Nghĩa vụ quân sự phường Thượng Thanh đã tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký phương tiện kỹ thuật, đăng ký dân quân năm 2021 trên địa bàn phường.

Dự và chỉ đạo công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký phương tiện kỹ thuật, đăng ký dân quân phường Thượng Thanh năm 2020 có đồng chí Trung tá Lê Văn Thử - Phó Chỉ huy trưởng kiêm TMT Ban CHQS quận Long Biên; Trung tá Lê Văn Sỹ - Trợ lý hậu cần Ban CHQS quận Long Biên; Đại úy Trần Huy Liệu - Trợ lý Dân quân Ban CHQS quận Long Biên.

Trực tiếp chỉ đạo công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký phương tiện kỹ thuật, đăng ký dân quân phường Thượng Thanh năm 2021 có đồng chí Hoàng Văn Lực - Phó bí thư đảng ủy; chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo đăng ký NVQS phường; đồng chí Phan Ngọc Phú - CHT quân sự, Phó Ban chỉ đạo thường trực; cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo đăng ký NVQS phường.

Việc tổ chức đăng ký NVQS, DQTV, PTKT nhằm phúc tra, nắm chắc số lượng và chất lượng, quản lý về lý lịch chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe…của nguồn nam thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, nguồn dân quân tự vệ; đồng thời năm chắc về số lượng và chất lượng PTKT thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực cho quân đội.

Trong thời gian tổ chức đăng ký NVQS, Ban CHQS quận Long Biên đánh giá rất cao công tác rà soát, lập danh sách, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác đăng ký NVQS, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật DQTV đến từng công dân của phường Thượng Thanh thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với nhận thức, tâm lý của các đối tượng. Đồng chí Hoàng Văn Lực - chủ tịch UBND, trưởng ban chỉ đạo  đăng ký NVQS phường trực tiếp chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Ban CHQS phường tổ chức đăng ký NVQS theo đúng trình tự theo Hướng dẫn, công khai, minh bạch, đúng pháp luật, đạt kết quả cao nhất.

Kết quả, trong 02 ngày 10, 11/4/2021, Ban chỉ đạo đăng ký NVQS phường đã tổ chức cho 151 công dân đăng ký NVQS tuổi 17 (sinh năm 2004); đăng ký dân quân cho 38 công dân;  đăng ký quân nhân dự bị hạng 1 cho 09/09 công dân; đăng ký quân nhân dự bị hạng 2 cho 46 công dân; đăng ký PTKT cho 01 PTKT.

Để đạt được kết quả trên, Ban chỉ đạo đăng ký NVQS phường đã thực hiện đúng theo Kế hoạch của UBND quận Long Biên và Hướng dẫn của Ban CHQS quận Long Biên đồng thời làm tốt công tác rà soát, lập danh sách, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác đăng ký NVQS, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật DQTV.

Dự và chỉ đạo công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký phương tiện kỹ thuật, đăng ký dân quân phường Thượng Thanh năm 2020 có đồng chí Trung tá Lê Văn Thử - Phó Chỉ huy trưởng kiêm TMT Ban CHQS quận Long Biên; Trung tá Lê Văn Sỹ - Trợ lý hậu cần Ban CHQS quận Long Biên; Đại úy Trần Huy Liệu - Trợ lý Dân quân Ban CHQS quận Long Biên.

Trực tiếp chỉ đạo công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký phương tiện kỹ thuật, đăng ký dân quân phường Thượng Thanh năm 2021 có đồng chí Hoàng Văn Lực - Phó bí thư đảng ủy; chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo đăng ký NVQS phường; đồng chí Phan Ngọc Phú - CHT quân sự, Phó Ban chỉ đạo thường trực; cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo đăng ký NVQS phường.

Việc tổ chức đăng ký NVQS, DQTV, PTKT nhằm phúc tra, nắm chắc số lượng và chất lượng, quản lý về lý lịch chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe…của nguồn nam thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, nguồn dân quân tự vệ; đồng thời năm chắc về số lượng và chất lượng PTKT thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực cho quân đội.

Trong thời gian tổ chức đăng ký NVQS, Ban CHQS quận Long Biên đánh giá rất cao công tác rà soát, lập danh sách, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác đăng ký NVQS, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật DQTV đến từng công dân của phường Thượng Thanh thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với nhận thức, tâm lý của các đối tượng. Đồng chí Hoàng Văn Lực - chủ tịch UBND, trưởng ban chỉ đạo  đăng ký NVQS phường trực tiếp chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Ban CHQS phường tổ chức đăng ký NVQS theo đúng trình tự theo Hướng dẫn, công khai, minh bạch, đúng pháp luật, đạt kết quả cao nhất.

Kết quả, trong 02 ngày 10, 11/4/2021, Ban chỉ đạo đăng ký NVQS phường đã tổ chức cho 151 công dân đăng ký NVQS tuổi 17 (sinh năm 2004); đăng ký dân quân cho 38 công dân;  đăng ký quân nhân dự bị hạng 1 cho 09/09 công dân; đăng ký quân nhân dự bị hạng 2 cho 46 công dân; đăng ký PTKT cho 01 PTKT.

Để đạt được kết quả trên, Ban chỉ đạo đăng ký NVQS phường đã thực hiện đúng theo Kế hoạch của UBND quận Long Biên và Hướng dẫn của Ban CHQS quận Long Biên đồng thời làm tốt công tác rà soát, lập danh sách, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác đăng ký NVQS, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật DQTV.

(Đ/c Trung tá Lê Văn Thử - Phó CHT kiêm TMT Ban CHQS quận Long Biên;

Đ/c Hoàng Văn Lực - Phó BT Đảng ủy, CT UBND phường trực tiếp chỉ đạo công tác Đăng ký NVQS, Đăng ký DQTV, Đăng ký DBĐV năm 2021)