hoạt động khối chính quyền

Hội nghị tuyên truyền và trợ giúp pháp lý lưu động năm 2021
Ngày đăng 07/04/2021 | 10:55  | Lượt xem: 58

Ngày 06/04/2021 Hội Luật gia thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Luật gia quận Long Biên và Chi hội Luật gia phường Thượng Thanh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân và trợ giúp pháp lý lưu động cho hội viên Hội luật gia và nhân dân phường Thượng Thanh

Hội nghị tuyên truyền đã thu hút trên 180 người tham dự là lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo HĐND - UBND phưởng, công chức, viên chức, người lao động khối UBND phường; Các ban giám hiệu và các thầy cô giáo của các nhà trường trên địa bàn phường; Công an phường; bí thư chị bộ, tổ trưởng, Trưởng ban công công tác mặt trận, chi hội trưởng hội phụ nữ, công tác viên dân số, chi hội trưởng cựu chiến binh của 16 tổ dân phố và một số hộ dân ở tổ dân phố tại các cụm dân cư trên địa bàn phường cùng tham dự.

TS Nguyễn Văn Nghi - Luật sư đoàn luật sư Thành phố Hà Nội tuyên truyền tại hội nghị

Tại Hội nghị tuyên truyền các thành viên tham dự đã được nghe báo cáo viên Tiến sĩ luật Nguyễn Văn Nghi - Luật sư đoàn luật sư thành phố Hà Nội tuyên truyền và cung cấp những kiến thức cơ bản về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ;  Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân và trợ giúp pháp lý lưu động cho hội viên Hội luật gia và nhân dân phường Thượng Thanh.

Các đại biểu tham dự hội nghị 

Hội nghị tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ;  Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân và trợ giúp pháp lý lưu động cho hội viên Hội luật gia và nhân dân phường Thượng Thanh là một hoạt động tuyên truyền có ý nghĩa thiết thực, bổ ích, lan tỏa và nhân rộng hơn giúp cho các đại biểu tham gia hội nghị nắm rõ hơn các nội dung về chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, do đó việc chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được các cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương đều quan tâm, thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm góp phần tích cực vào sự thành công của cuộc bầu cử.