hoạt động khối chính quyền

Trạm y tế phường Thượng Thanh xét nghiệm Covid-19 cho các trường hợp về từ Hải Dương
Ngày đăng 24/02/2021 | 15:46  | Lượt xem: 216

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hà Nội, Trạm y tế phường Thượng Thanh đã triển khai tiếp nhận thông tin và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR phát hiện nhiễm SARS-COV-2 cho 100% các trường hợp đến, đi và về từ Hải Dương (bao gồm tất cả các huyện, thị xã, Thành phố) tính từ 0h ngày 02/02/2021 đến nay. 

Trạm y tế phường phối hợp Trung tâm y tế quận cùng sự hỗ trợ của MTTQ và các đoàn thể, các tổ dân phố lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho 340 trường hợp người dân trở về từ vùng dịch Hải Dương đã khai báo y tế. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch phường tiếp tục duy trì và phát huy vai trò của các tổ Covid-19 ở cộng đồng, tiến hành giám sát chặt chẽ, rà soát từng người và tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường Thượng Thanh đề nghị người đi từ tỉnh Hải Dương, vùng dịch khác thuộc các tỉnh thành ngoài Hà Nội, khi trở về địa phương phải tiến hành khai báo y tế chính xác, trung thực để được hướng dẫn, tư vấn, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly y tế, theo dõi sức khỏe theo quy định.

Những trường hợp không khai báo y tế hoặc khai báo không chính xác, trung thực, nhằm mục đích trốn cách ly, hoặc nhằm mục đích lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để thỏa mãn nhu cầu cá nhân thì căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Hình ảnh buổi lấy mẫu xét nghiệm :