giới thiệu chung

Phường Thượng Thanh - chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển

Ngày đăng 02/08/2015 | 12:00  | Lượt xem: 5321
Địa chỉ: Số 25 - tổ 12 - phố Thượng Thanh - quận Long Biên - Hà Nội Email:  ptt_longbien@hanoi.gov.vn Điện thoại: 04.38.272.097 A. GIỚI THIỆU CHUNG ...