Giới thiệu chung

Phường Thượng Thanh - chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển (02/08/2015 00:00:00)

Địa chỉ: Số 25 - phố Thượng Thanh - tổ 12 - phố Thượng Thanh - quận Long Biên - Hà Nội Email: ptt_longbien@hanoi.gov.vn Điện thoại: 04.38.272.097

DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG

sơ đồ bộ máy

CÁC ĐƠN VỊ HIỆP QUẢN