Đại biểu HĐND phường

TT

Họ và tên

Chức vụ -Địa chỉ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Phạm Thị Minh Hồng

BTĐU

0904348327

 

2

Nguyễn Văn Chiến

Phó BTT- Tổ 22

0912019097

 

3

Nguyễn Thị Ninh

Phó CT HĐND- Tổ 22

0916160689

 

4

Hoàng Văn Lực

Phó CT UBND –Tổ 19

0912965879

 

5

Trần Thị Thanh Hồng

Phó CT UBND –Tổ 9

0982739766

 

6

Nguyễn Viết Thắng

Chủ tịch UBMTTQ –Tổ 11

0915504951

 

7

Thạch Văn Thiều

TTDP số 30

0912364698

 

8

Nguyễn Văn Bình

              TTDP số 5

0936584229

 

9

Nguyễn Việt Hùng

CT Hội ND –Tổ 9

0985371586

 

10

Dương Thị Hồng

CT Hội PN – Tổ 19

0913068626

 

11

Nguyễn Thị Thu Hoài

CHP CH PNCQ Tổ 28

0904449141

 

12

Đặng Công Đình

Hội viên Hội ND Tổ 4

01682111795

 

13

Trịnh Thị Quy

CHT Hội ND tổ 12

01683376467

 

14

Đỗ Minh Đức

BT Đoàn TN Tổ 19

0982855779

 

15

Nguyễn Thị Thanh Minh

Công chức ĐCXD Tổ 20

0916022637

 

16

Đinh Quang Vịnh

Công chức TP Tổ 26

0904279206

 

17

Phan Ngọc Phú

Chỉ hủy trưởng QS Tổ 26

0914421854

 

18

Nguyễn Đăng Tiến

Trưởng CA phường

0903267787

 

19

Nguyễn Thị Phương

HT Trường THTT

0916520099

 

20

ST Thích Đàm Hướng

Chùa Gia Quất

01678499299

 

21

Đỗ Quang Ninh

CTTNHH Du lịch Quang Ninh –Tổ 23

0983597599

 

22

Hoàng Văn Khanh

TTDP số 1

0913554852

 

23

Phạm Văn Trung

TTDP Số 12

0904959724

 

24

Nguyễn Văn Tẩm

TTDP số 15

0986822964

 

25

Nguyễn Thanh Sơn

TTDP số 21

0983737096

 

26

Nguyễn Thị Vân

BTCB Tổ 6

0914639948

 

27

Lê Thị Tuyên

BTCB Tổ 11

0987960056

 

28

Hà Văn Bình

BTCB Tổ 26

0988614553