BCH Đảng bộ phường Thượng Thanh khóa XXVI

Đảng bộ phường Thượng Thanh gồm có 39 chi bộ trực thuộc với hơn 1000 đảng viên. Trải qua 26 kỳ Đại hội, Đảng bộ phường đã từng bước lãnh đạo nhân dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị sản xuất, phát triển kinh tế theo hướng chuyển dịch từ nông nghiệp sang thương mại, dịch vụ. Sự nghiệp giáo dục tiếp tục được phát triển, trường lớp ngày càng được đầu tư khang trang, đẹp đẽ, được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Công tác chính sách xã hội, chăm lo gia đình thương binh liệt sỹ, người có công được đảm bảo. Trạm y tế đã được đầu tư sửa chữa đáp ứng cho nhu cầu chăm sóc sức khoẻ và khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.

Kinh tế tăng trưởng, hạ tầng cơ sở như điện, đường, trường, trạm được cải tạo nâng cấp là điều kiện thuận lợi cho phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao phát triển, các ngày lễ lớn, ngày tết, lễ hội làng hàng năm đều được tổ chức tốt đảm bảo đúng quy định.

Phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc được quan tâm và đề cao, tích cực giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, công tác quân sự và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo.

Công tác xây dựng chính quyền đã được Đảng bộ thường xuyên chăm lo từ HĐND, UBND đến các ban ngành đoàn thể đã từng bước được xây dựng củng cố vững mạnh để đảm bảo tốt trong công tác điều hành giải quyết mọi công việc với chức năng quản lý nhà nước ở địa phương theo đúng pháp luật. Quy chế dân chủ ở cơ sở đã được Đảng uỷ chỉ đạo UBND, UBMTTQ phối hợp xây dựng và thông qua hội nghị đại biểu nhân dân để tổ chức thực hiện.

Trải qua thực tiễn, các đoàn thể trong hệ thống chính trị ngày càng trưởng thành và tổ chức được nhiều hoạt động đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương và nguyện vọng của các đoàn viên, hội viên. Do đó, hàng năm các đoàn thể chính trị đều được Hội cấp trên khen thưởng.

Để xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị, Đảng bộ Thượng Thanh luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đưa cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng vào chiều sâu, không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Tháng 5/2015, Đảng bộ Thượng Thanh tiến hành đại hội đại biểu lần thứ XXVI, Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: Tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ và đảng viên, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của phường trong giai đoạn mới. Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; chủ động, sáng tạo, huy động khai thác hiệu các nguồn lực, tiếp tục phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chăm lo phát triển y tế, giáo dục; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Giữ vững an ninh – quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thượng Thanh đã phấn đấu tích cực, tự đổi mới để xây dựng quê hương ngày càng giầu đẹp, văn minh. Sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá xã hội theo xu hướng chung ngày một tiến bộ và ổn định vững chắc, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững. Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ ngày càng tiến bộ, hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền, hoạt động của các đoàn thể ngày càng có hiệu quả rõ rệt.

Những thắng lợi trên chỉ là bước đầu nhưng đó cũng là cơ sở vững chắc để Đảng bộ và nhân dân Thượng Thanh vươn lên giành nhiều thành quả hơn nữa trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng quê hương Thượng Thanh ngày càng giầu đẹp, từng bước hiện đại.

Danh sách BCH Đảng bộ phường Thượng Thanh khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020: