công tác đảng

Phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát
Ngày đăng 05/06/2020 | 11:20  | Lượt xem: 242

Chiều ngày 05/6/2020; Đảng ủy phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị hướng dân nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát, cách lập và lưu giữ hồ sơ kiểm tra giám sát tại các chi bộ.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên là đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy. Dự hội nghị còn có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, ủy viên ủy ban kiểm tra Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ trực thuộc và đồng chí phụ trách công tác kiểm tra giám sát tại chi bộ.

Nhận thức rõ về vai trò quan trọng của công tác kiểm tra giám sát, Đảng ủy phường đã xây dựng Hướng dẫn số 25-HD/ĐU, ngày 09/4/2020 để thống nhất về quy trình kiểm tra giám sát, cách lập và lưu trữ hồ sơ. Đồng thời tổ chức hội nghị để các chi bộ có thể trao đổi, học hỏi phương pháp làm hay để công tác kiểm tra giám sát đi vào thực chất, không hình thức.

Tại buổi hướng dẫn 100% đại biểu dự hội nghị đều thống nhất với các nội dung đồng chí Phó Bí thư Thường trực đã triển khai; đồng thời cũng có một số trao đổi để làm rõ hơn về nhiệm vụ kiểm tra giám sát của Đảng

Kết luận  hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường yêu cầu:

1. Nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy và đảng viên về vị trí, vai trò, sự cần thiết và tính cấp bách của công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra, giám sát cần tiến hành thường xuyên, toàn diện, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, phòng ngừa, phát hiện và khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót; tổ chức, đảng viên phải coi việc kiểm tra, giám sát đối với mình là "được" kiểm tra, giám sát, chứ không phải là "bị" kiểm tra, giám sát.

2. Đổi mới phương thức, biện pháp kiểm tra, giám sát trong Ðảng bộ trên cơ sở giữ vững nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan, dựa vào tổ chức đảng, phát huy tinh thần tự giác của tổ chức đảng và đảng viên. Ðảng viên dù ở bất cứ cương vị nào, nếu vi phạm kỷ luật đảng đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, trong đó cần chú ý xem xét kết quả tự phê bình, phê bình.

3. Các chi bộ cần lựa chọn và phân công cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng đồng thời có kỹ năng về công tác kiểm tra giám sát.

 

Từ những định hướng cụ thể trên, tin tưởng rằng công tác kiểm tra giám sát của phường Thượng Thanh ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, hồ sơ được thiết lập bài bản và luôn là đơn vị đứng tốp đầu về công tác kiểm tra giám sát của quận Long Biên.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy trực tiếp làm báo cáo viên

N