công tác đảng

Đảng ủy phường Thượng Thanh đánh giá, phân loại chi bộ năm 2020
Ngày đăng 08/12/2020 | 17:41  | Lượt xem: 275

Ngày 08/12/2020, tại phòng họp tầng 1 UBND, Đảng ủy phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị xem xét, đánh giá phân loại chi bộ năm 2020 và rà soát phân loại đảng viên của các chi bộ. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phường, chủ trì hội nghị đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường.

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐU, ngày 18/11/2020 của Đảng ủy phường Thượng Thanh về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Từ ngày 25 - 28/11/2020, các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ phường đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân năm 2020. Kết quả các chi bộ gửi danh sách chấm điểm lên cụ thể có 21 chi bộ tự nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 06 chi bộ nhận Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 139 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 707 đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ và 20 đảng viên Hoàn thành nhiệm vụ. Căn cứ vào biểu chấm điểm, xếp loại của các ngành đoàn thể phường và các ý kiến đóng góp của các đồng chí trong hội nghị, Đảng ủy phường đã xem xét, đánh giá phân loại chi bộ năm 2020 và rà soát phân loại đảng viên của các chi bộ, cụ thể : Công nhận 06 chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 21 chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ,126 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 720 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác quản lý cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Trong việc kiểm điểm phải tránh nể nang, va chạm và phải đánh giá liên tục, đa chiều, gắn kết quả đánh giá với kết quả thực hiện tại đơn vị. Với những mục đích và yêu cầu như trên, Đảng ủy phường đã thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch, đánh giá khách quan chất lượng Chi bộ và chất lượng đảng viên năm 2020. Tin tưởng rằng với những gì đã đạt được, mỗi cán bộ đảng viên sẽ không ngừng phát huy và nỗ lực phấn đấu để Đảng bộ phường Thượng Thanh tiếp tục được Quận ủy Long Biên công nhận xuất sắc vững mạnh toàn diện./.

Hình ảnh hội nghị :