công tác đảng

Đảng uỷ phường Thượng Thanh triển khai Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020
Ngày đăng 20/11/2020 | 14:11  | Lượt xem: 149

Sáng ngày 19/11, Đảng ủy phường Thượng Thanh đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH chấp hành Đảng bộ, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội phường; Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy triển khai kế hoạch

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy đã triển khai Kế hoạch số 07-KH/ĐU, ngày 18/11/2020 của Đảng ủy phường Thượng Thanh về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong đó nêu rõ: Đối tượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; Nơi kiểm điểm; Nội dung kiểm điểm; Các bước tiến hành kiểm điểm. Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020 được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình và tiến hành ngay sau khi kết thúc kiểm điểm. Đảng ủy phường cũng chỉ rõ các khung tiêu chuẩn các mức chất lượng; khung tiêu chí đánh giá… Về thời gian hoàn thành đối với chi bộ trực thuộc: thực hiện kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại đối hoàn thành trước ngày 28/11/2020; đối với Đảng ủy phường: Thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại đối với tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trước ngày 05/12/2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu đề xuất cũng như trao đổi một số nội dung liên quan đến việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình như về tiến độ thời gian, đối tượng kiểm điểm.

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường kết luận

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường một lần nữa nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị đặc biệt việc thực hiện kiểm điểm phải bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất./.