công tác đảng

Phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân năm 2020
Ngày đăng 13/10/2020 | 14:42  | Lượt xem: 85

Thực hiện Quyết định 6525-QĐ/TU, ngày 25/9/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Quyết định số 2200- QĐ/TU, ngày 25/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về ban hành“Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố"; Kế hoạch số 05/KH - ĐU, ngày 25/09/2020 của Đảng ủy phường Thượng Thanh về tổ chức đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và  đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường. Chiều ngày 12/10/2020, tại hội trường UBND phường, Đảng ủy – UBND phường Thượng Thanh tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân năm 2020.

Về dự hội nghị có ông Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch UB MTQ Việt Nam quận Long Biên; chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Hoàng Văn Lực – PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, dự hội nghị còn có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Thường trực HĐND - UBND - UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội; cán bộ, công chức, viên chức cơ quan phường; các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban CTMT, hiệu trưởng các nhà trường và 50 đại biểu nhân dân trên địa bàn phường.

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nêu rõ mục đích, yêu cầu, cách thức đối thoại và gợi ý những nội dung trọng tâm của buổi đối thoại.

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Lực – PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường báo cáo tóm tắt kết quả mà đảng bộ và nhân dân phường đạt được trong 9 tháng đầu năm 2020, nhất là việc chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXVII và việc thực hiện các phong trào của MTTQ, các đoàn thể chính trị gắn thực hiện chủ đề quận “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh”; báo cáo tiến độ giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường đối với những nội dung của hội nghị đối thoại năm 2019.

Đ/c Hoàng Văn Lực - PBT, Chủ tịch UBND phường đối thoại tại hội nghị

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, tại hội nghị đã có 11 đại biểu tham gia đối thoại, đề xuất, kiến nghị, hiến kế với lãnh đạo phường. Nội dung kiến nghị tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như : Công tác xây dựng đảng, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một số hộ dân còn đang vướng mắc; công tác quản lý TTĐT, vệ sinh môi trường, công tác giả phóng mặt bằng…

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, các đồng chí lãnh đạo phường đã lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, đề xuất phát biểu tại hội nghị của đại biểu. Đối với những vấn đề đại biểu phản ánh, trao đổi liên quan thuộc thẩm quyền địa phương đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch UBND phường làm rõ, trả lời ngay tại buổi đối thoại. Những kiến nghị không thuộc thẩm quyền sẽ được báo cáo lên cấp trên để xem xét giải quyết. Đồng thời các đồng chí lãnh đạo phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tham mưu giúp việc cho UBND thực hiện nghiêm túc những vấn đề đã trao đổi, thống nhất để giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị chính đáng của nhân dân đặc biệt là các ý kiến về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bàng thực hiện các dự án trên địa bàn phường.

Thông qua hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giúp Đảng ủy, UBND phường Thượng Thanh nắm bắt tâm tư nguyện vọng, sáng kiến, phán ánh, kiến nghị của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và các tầng lớp nhân dân về xây dựng chính quyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời có hiệu quả những kiến nghị chính đáng của nhân dân; nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của cấp ủy, chính quyền các cấp hướng tới xây dựng phường Thượng Thanh tiến bộ, trong sạch và văn minh./.