công tác đảng

Chi bộ cơ quan phường sinh hoạt tháng 9/2019
Ngày đăng 06/09/2019 | 17:43  | Lượt xem: 150

Chiều ngày 05/09/2019, tại phòng họp số 01, Chi bộ cơ quan phường Thượng Thanh đã tổ chức sinh hoạt chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2019, định hướng nhiệm vụ tháng 9/2010 và triển khai kế hoạch giải thể chi bộ cơ quan phường.

Dự và chủ trì buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Viết Thắng – UVTV, Chủ tịch UBMTTQ, Bí thư chi bộ cơ quan phường; cùng toàn thể các đồng chí là đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ cơ quan.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã được nghe bản tin thông tin nội bộ của Thành ủy và Quận ủy.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Ninh – PCT HĐND, Phó bí thư chi bộ cơ quan đã thông qua báo cáo công tác lãnh đạo chi bộ tháng 8/2019: 100% Đảng viên trong chi bộ thực hiện nghiêm túc trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng; Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” chủ động xây dựng kế hoạch tu dưỡng sát với thực tế nhiệm vụ được phân công; thực hiện nghiêm túc 02 Bộ quy tắc ứng xử mà Thành phố Hà Nội đã ban hành; đảng viên chi bộ cơ quan, luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Trong tháng 08, kiểm điểm nhận xét đánh giá đối với cán bộ công chức, viên chức đã có 04 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khối đảng có 01 đồng chí là đồng chí Bùi Văn Thuân, khối chính quyền có 03 đồng chí gồm đồng chí Đinh Quang Vịnh, đồng chí Đinh Tiến Dũng, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn; còn lại các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Viết Thắng – UVTV, Chủ tịch UBMTTQ, Bí thư chi bộ cơ quan phường đã thông qua dự thảo nghị quyết công tác lãnh đạo tháng 9/2019 và kế hoạch giải thể chi bộ cơ quan phường theo chỉ đạo của Quận ủy và Đảng ủy phường. Theo kế hoạch, từ tháng 10/2019, các đồng chí đảng viên chi bộ cơ quan phường sẽ sinh hoạt tại các chi bộ tổ dân phố trên địa bàn phường theo nơi cư trú.