công tác đảng

Đảng ủy phường Thượng Thanh tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị, các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10
Ngày đăng 29/08/2019 | 15:10  | Lượt xem: 153

Ngày 29/8/2019, tại Hội trường UBND, Đảng ủy phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; triển khai kế hoạch số 138-KH/ĐU về “tổ chức Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025” tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ phường.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên có Tiến sỹ Nguyễn Đức Hà - Nguyên vụ Trưởng Vụ tổ chức điều lệ Ban tổ chức Trung ương, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Dự chỉ đạo và theo dõi lớp học có đồng chí đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, tham dự học tập có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ phường.

Để việc học tập, quán triệt đạt hiệu quả Đảng ủy phường đã chia thành 2 lớp học: Lớp 1 (buổi sáng) gồm đảng viên từ chi bộ 01 đến chi bộ 15, các chi bộ hành chính sự nghiệp; Lớp 2 (buổi chiều) gồm đảng viên từ chi bộ 16 đến chi bộ 31.Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt 93%.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Báo cáo viên đã dành nhiều thời gian giới thiệu các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021; đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đối với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua Đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng, đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tiến sỹ Nguyễn Đức Hà quán triệt các nội dung của Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Báo cáo viên cũng thông tin công tác chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó Ban chấp hành Trung ương đã thành lập các Tiểu ban để chuẩn bị các nội dung phục vụ Đại hội, xây dựng dự thảo các báo cáo đánh giá thực hiện nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ qua, đồng chí cũng nêu những quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với sự phát triển của đất nước cũng như mục tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2030 và đến năm 2045, trong đó nêu rõ 5 quan điểm định hướng phát triển đất đến năm 2045, đồng thời xác  định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược để thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Cũng tại hội nghị đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường đã triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo kế hoạch đề ra, Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy phường không quá 01 ngày, bắt đầu từ ngày 15/02/2020 hoàn thành trước 20/3/2020; Đại hội đại biểu đảng bộ phường không quá 02 ngày, dự kiến tổ chức vào tháng 5/2020. Các cấp ủy chi bộ cần tập trung, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động và phổ biến rộng rãi trong nhân dân nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Quận ủy, Đảng ủy phường, tạo sự thống nhất cao trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ, Đảng bộ phường tiến tới đại hội đảng các cấp. Tập trung làm tốt công tác xây dựng báo cáo chính trị, công tác nhân sự và chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội các chi bộ và Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ tiến tới

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020 2025