công tác đảng

Họp chi bộ cơ quan phường tháng 2+3/2016
Ngày đăng 07/02/2016 | 15:31  | Lượt xem: 256

Chiều ngày 05/02/2016 tại phòng họp I – UBND phường Thượng Thanh, Chi bộ cơ quan phường đã tổ chức họp chi bộ cơ quan tháng 02+03/2016.

Đến dự và đồng thời là đảng viên của chi bộ có đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy cùng 32 đồng chí đảng viên của chi bộ.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Viết Thắng – Bí thư chi bộ đã thông qua nội dung của cuộc họp gồm các nội dung chính sau:

1. Thông qua cuốn tài liệu bản tin nội bộ: Thành uỷ, Quận uỷ Long Biên.

2. Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

3. Báo cáo kết quả công tác chi bộ cơ quan tháng 1 năm 2016 và triển khai nghị quyết của chi bộ tháng 02+03/2016.

4. Ý kiến của các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

5. Chủ toạ tóm tắt kết thúc hội nghị.

6. Chia tay Đ/c: Đỗ Minh Khôi, Đ/c Bành Thị Thư đảng viên chuyển công tác.

Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác chi bộ cơ quan tháng 01/2016 và việc triển khai công tác tháng 02+03/2016, các đồng chí đảng viên trong chi bộ cơ bản thống nhất với nội dung của báo cáo và nghị quyết. Tuy nhiên về công tác xây dựng đảng, đảng viên có ý kiến còn một số đồng chí trong cơ quan chưa nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, vấn còn hiện tượng đi làm muôn và quên đeo thẻ chức danh trong giờ làm việc. Một số đồng chí chưa chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Sau khi có 03 ý kiến phát biểu của các đồng chí đảng viên trong chi bộ, đồng chí Nguyễn Viết Thắng – Bí thư chi bộ đã kết luận:

Đề nghị các đồng chí đảng viên thực hiện nghiêm Nghị quyết của chi bộ, nội quy, quy chế của cơ quan, chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả công việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng viên. Các chi hội đoàn thể tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào do ngành phát động, tích cực tham gia hoạt động các phong trào tổ dân phố phát động. Những nội dung trên được 100% các đồng chí Đảng viên trong chi bộ nhất trí thông qua.

Tại hội nghị, chi bộ cũng đã tổ chức chia tay và tặng quà cho 02 đồng chí đảng viên của chi bộ, đó là đồng chí Đỗ Minh Khôi chuyển công tác và đồng chí Bành Thị Thư nghỉ hưu theo chế độ.