công tác đảng

Đảng ủy phường Thượng Thanh triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021
Ngày đăng 02/02/2016 | 17:08  | Lượt xem: 406

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBBC, ngày 28/01/2016 của Ủy ban bầu cử Quận Long Biên, chiều ngày 01/02/2016 Đảng ủy phường tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí lãnh đạo HĐND-UBND, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực ĐU công bố Quyết định số 39-QĐ/ĐU ngày 29/01/2016 về thành lập Ban chỉ đạo; đồng chí Trần Thị Thanh Hồng - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND công bố Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 về thành lập Ủy ban bầu cử; đồng chí Nguyễn Thị Ninh - ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND triển khai Kế hoạch số 03/KH-UBBC ngày 29/01/2016 về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn phường Thượng Thanh.

Các đại biểu dự hội nghị đều nhất trí cao với nội dung văn bản đã triển khai tại hội nghị

Kết thúc hội nghị đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy phường quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 15/01/2016 của Thành ủy Hà Nội về  "Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021"; đồng thời kết luận một số nội dung:

- Đề nghị thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ các mốc thời gian được quy định trong kế hoạch của Ủy ban bầu cử phường.

- Nghiên cứu kỹ các tài liệu phục vụ công tác bầu cử như: Luật bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Chỉ thị số 05-CT/TU; Kế hoạch và các quyết định của phường.

- Lưu ý về cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng nhân sự để ứng cử đại biểu HĐND Quận và phường.

- Rà soát lập danh sách cử tri tránh trường hợp bỏ sót, trùng danh sách.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú như trên Cổng thông tin điện tử phường, qua hệ thống loa truyền thanh, pano, áp phích… để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

- Công an, Quân sự phường xây dựng kế hoạch bảo vệ tuyết đối, an toàn các khu vực diễn ra bầu cử.

Bên cạnh đó Đảng ủy, HĐND-UBND, UBMTTQ và các đoàn thể tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn phường năm 2016.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp thành công, BCĐ và Ủy ban bầu cử phường Thượng Thanh sẽ triển khai nghiêm túc theo đúng Luật bầu cử .