công tác đảng

Chi bộ cơ quan phường Thượng Thanh sinh hoạt chi bộ tháng 05/2019
Ngày đăng 04/06/2019 | 17:34  | Lượt xem: 139

Chiều ngày 04/06/2019, tại phòng họp 01, Chi bộ cơ quan phường Thượng Thanh đã tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 05/2019.

Chủ trì buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Viết Thắng – UVTV, Chủ tịch UBMTTQ, Bí thư chi bộ cơ quan phường; cùng toàn thể các đồng chí là đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ cơ quan phường.

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên đã được nghe bản tin thông tin nội bộ của Thành phố và Quận. Cấp ủy chi bộ cũng đã thông qua báo cáo công tác lãnh đạo chi bộ tháng 5, dự thảo công tác lãnh đạo tháng 06/2019.

Trong tháng 05/2019, 100% đảng viên trong chi bộ đã thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ VIII BCH TW Đảng (khóa XII); thực hiện tốt 02 bộ quy tắc ứng xử, nêu cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, có 04 đồng chí được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Báo cáo công tác lãnh đạo tháng 05/2019 và Dự thảo Nghị quyết công tác lãnh đạo tháng 06/2019 đã được 100% đảng viên tham dự sinh hoạt biểu quyết nhất trí thông qua.

Chi bộ cũng đã nghe 02 đồng chí đảng viên báo cáo việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân và tham gia góp ý để 02 đồng chí tiếp tục phấn đấu, khắc phục các hạn chế được chỉ ra.