công tác đảng

Đảng ủy phường Thượng Thanh triển khai nghị quyết tháng 3/2019
Ngày đăng 04/03/2019 | 17:13  | Lượt xem: 171

Ngày 28/2/2019, tại phòng họp số 1, Đảng ủy phường Thượng Thanh triển khai nghị quyết tháng 3/2019.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực; đồng chí Hoàng Văn Lực - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; trưởng đoàn thể và Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Viết Thắng - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ phường thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ phường báo cáo kết quả công tác lãnh đạo tháng 01+2/2019 trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, ANQP-TTATXH, MTTQ và các đoàn thể. Theo báo cáo 100% các công việc thường xuyên theo nghị quyết của Đảng ủy và các nhiệm vụ đột xuất Quận giao đã được phường triển khai thực hiện đảm bảo, đúng tiến độ.

Cũng tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy triển khai nghị quyết Đảng ủy tháng 3 năm 2019; đồng chí Hoàng Văn Lực - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đã trả lời các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực triển khai nghị quyết tháng 3/2019

Đồng chí Hoàng Văn Lực - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trả lời các ý kiến

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị UBND, các đoàn thể, các chi bộ triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết tháng 3 và tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường kết luận tại hội nghị

- Các chi bộ quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương đến đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ: Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban bí thư về nâng cao chất lượng đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

1. Đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc xây dựng và niêm yết kế hoạch tu dưỡng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05 - CT/TW.

2. Các chi bộ, đoàn thể thực hiện nghiêm chủ đề năm 2019 "Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh", phường cần đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện tại các tổ dân phố.

3. UBND, Công an và các nhà trường phối hợp để việc điều tra số trẻ phục vụ công tác tuyển sinh 2019-2020 được chính xác, đảm bảo.

4. Thực hiện chỉ đạo của Quận, HĐND phường sẽ thực hiện giám sát chuyên đề về quản lý tài sản công đối với nhà văn hóa tổ dân phố, các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường, đây là nhiệm vụ mới các đơn vị, tổ dân phố cùng phối hợp để việc giám sát đạt hiệu quả, chất lượng.

Hội nghị cũng đã có 08 ý kiến phát biểu về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, vệ sinh môi trường, TTĐT, ANTT.