công tác đảng

Đảng bộ phường Thượng Thanh tổ chức triển khai nghị quyết tháng 12; triển khai kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015.
Ngày đăng 01/12/2015 | 10:58  | Lượt xem: 194

Ngày 30/11/2015 tại Phòng họp I- UBND, Đảng bộ phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết tháng 12; kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; dự hội nghị có các đồng chí là Trưởng các ban ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Việt Hùng - ĐUV, Chủ tịch Hội Nông dân phường báo cáo kết quả công tác lãnh đạo tháng 11/2015; đồng chí Dương Thị Hồng - ĐUV, PCT Hội LHPN phường thông qua nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 12/2015; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy đã quán triệt kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015.

Hội nghị nhất trí cao với nội dung báo cáo kết quả tháng 11 và nghị quyết tháng 12/2015 đồng thời có 4 ý kiến trao đổi để làm rõ hơn một số nội dung trong kiểm điểm tập thể cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên tại chi bộ.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy yêu cầu cấp ủy các chi bộ căn cứ Kế hoạch của Đảng ủy phường, quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung và các bước tiến hành trong đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cần theo đúng Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương; đồng thời tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định chặt chẽ; đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất, khắc phục bệnh thành tích, nể nang.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: