công tác đảng

Đảng ủy phường Thượng Thanh tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng
Ngày đăng 22/12/2018 | 12:44  | Lượt xem: 237

Ngày 21/12/2018, tại Hội UBND, Đảng ủy phường Thượng Thanh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên có đồng chí Phạm Ngọc – Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Hữu Lâm - Phó ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên; đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Viết Thắng – UVTV, Chủ tịch MTTQ phường; các đồng chí trong Thường trực HĐND – UBND - UBMTTQ; trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội cùng toàn thể các đồng chí đảng viên đang tham gia sinh hoạt trong đảng bộ phường.

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường dự chỉ đạo hội nghị

Hội nghị đã được đồng chí báo cáo viên giới thiệu, quán triệt, triển khai các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, gồm các chuyên đề :

- Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”.

- Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

- Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Tổng kết lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường nhấn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Hội nghị lần này là những vấn đề lớn, quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII đã đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng thời gian tới…. Đồng chí yêu cầu các đảng viên tham dự hội nghị viết thu hoạch về những vấn đề nhận thức, học tập được từ tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị Trung ương 8 và những nội dung được nghe truyền đạt, trao đổi trực tiếp tại Hội nghị theo kế hoạch số 113-KH/ĐU ngày 18/12/2018 của Đảng ủy phường.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - PBT Thường trực Đảng ủy phát biểu tổng kết lớp học

Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII đã giúp cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ phường nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của phường đã đề ra.

 Toàn cảnh hội nghị