công tác đảng

Thượng Thanh quán triệt Nghị quyết Đại hội và 3 chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày đăng 16/11/2015 | 16:42  | Lượt xem: 318

Sáng ngày 13/11/2015, tại Nhà văn hóa phường, Đảng ủy phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội và 3 chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Chánh Văn phòng Quận ủy Long Biên; Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Hoài Hương - Quận ủy viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, đồng chí Đỗ Minh Khôi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường và đảng viên toàn Đảng bộ.

Hội nghị đã được nghe đồng chí UVTV Quận ủy quán triệt những nội dung trọng tâm, cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ III, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, thành tựu nổi bật, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2010-2015; dự báo tình hình trong nhiệm kỳ 2015-2020; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, 02 khâu đột phá, chỉ tiêu, các giải pháp cơ bản trên các lĩnh vực công tác; Quán triệt nội dung 03 chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: Chương trình số 01 "Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Long Biên giai đoạn 2015-2020", Chương trình số 02 "Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình Cơ quan điện tử  quận, phường giai đoạn 2015-2020", Chương trình số 03 "Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân".

Sau khi được tham dự hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội và 3 chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cán bộ, đảng viên phường Thượng Thanh rất phấn khởi, tin tưởng, đánh giá cao về tính khả thi của Nghị quyết và các chương trình công tác toàn khóa của Quận Long Biên. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị: