công tác đảng

Đoàn kiểm tra Quận ủy Long Biên kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU tại Đảng bộ phường Thượng Thanh
Ngày đăng 25/05/2018 | 16:54  | Lượt xem: 840

Sáng 25/5/2018, tại phòng họp 1 - UBND phường Thượng Thanh. Quận ủy Long Biên kiểm tra Đảng ủy phường về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU ngày 15/10/2015 của Quận ủy về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Long Biên giai đoạn 2015-2020” năm 2017 và 5 tháng đầu năm 2018.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ nhiệm Chương trình 01, đồng chí Hà Thị Bích Loan - UVTV, Trưởng Ban tổ chức Quận ủy, các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra. Đại biểu phường có đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ văn phòng Đảng ủy.

Đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường báo cáo tóm tắt kết quả triển khai tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU ngày 15/10/2015 của Quận ủy về "Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Long Biên giai đoạn 2015-2020" năm 2017 và 5 tháng đầu năm 2018  : Sau khi BCH Đảng bộ quận ban hành Chương trình 01, Đảng ủy phường đã lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa Chương trình bằng các Nghị quyết và kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của phường, ra quyết định thành lập tổ công tác gồm 09 đồng chí, đồng chí Bí thư Đảng ủy làm tổ trưởng, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Duy trì và thực hiện việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm, kế hoạch công tác tháng, lịch công tác tuần rõ nội dung, tiến độ thực hiện. Lãnh đạo Đảng ủy, TTHĐND, UBND phường luôn nêu cao vai trò của người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo xây dựng và ban hành, triển khai hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; phân công rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng Hướng dẫn thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hướng dẫn đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân; mỗi đảng viên đang tham gia sinh hoạt xây dựng kế hoạch tu dưỡng, lựa chọn những nội dung thiết thực, phù hợp với bản thân và vị trí công tác, có tính khả thi để xây dựng thành kế hoạch. Đảng viên thông qua chi bộ kế hoạch tu dưỡng của bản thân trước khi hoàn thiện và ký chính thức nộp cho chi bộ với số lượng là 738/738=100%. Chỉ đạo Cơ quan phường, các nhà trường, Công an niêm yết công khai kế hoạch tu dưỡng của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để quần chúng nhân dân giám sát; đưa nội dung đánh giá kết quả tu dưỡng của đảng viên vào các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. Tổ chức hội nghị lấy phiếu xin ý kiến đối với việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, đồng chí Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và đảng viên chi bộ cơ quan phường, chi bộ trường THCS Thượng Thanh, chi bộ tổ dân phố số 5. Thực hiện tốt công tác nhân sự Đại hội Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội nạn nhân chất độc màu da cam, cấp ủy các chi bộ, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố bảo đảm chất lượng, đúng số lượng, cơ cấu.

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

 báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU

Công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực : MTTQ phường đã tổ chức 02 hội nghị phản biện; 01 hội nghị đối thoại với người đứng đầu với 265 lượt người dự, 135 ý kiến; ngoài ra còn tổ chức hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Bộ quy tắc ứng xử Thành phố đã ban hành đã có trên 250 lượt người dự, các phong trào thi đua sôi nổi hướng về các tổ dân phố ngày càng đi vào chiều sâu.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại hạn chế như: Việc ban hành nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy chưa hiệu quả; Một số ít cán bộ, đảng viên chưa tu dưỡng, rèn luyện, học tập thường xuyên, chưa tích cực tham gia học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự dẫn đến nhận thức còn hạn chế nên chưa phát huy được vai trò gương mẫu của người đảng viên; Vẫn còn cấp ủy chi bộ chưa thực sự quan tâm sâu sát trong công tác kiểm tra, giám sát vì vậy thực hiện kiểm tra, giám sát vẫn mang tính hình thức, chất lượng hồ sơ chưa đảm bảo theo yêu cầu. Nhận thức của một số ít đảng viên (nhất là các đồng chí đảng viên đã nghỉ hưu đang sinh hoạt ở các chi bộ tổ dân phố) nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế.

Tại hội nghị có 6 ý kiến tập trung vào những nội dung như : Việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của người đứng đầu khối Đảng, chính quyền...Việc ban hành Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy. Việc đánh giá kiểm điểm kế hoạch tu dưỡng của đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4(khóa XII), gắn với Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị; chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác nắm bắt dư luận xã hội, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể...

Kết thúc buổi kiểm tra đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ nhiệm Chương trình phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ đối với phường trong thời gian tới tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau :

- Tiếp tục nghiên cứu nội dung trọng tâm, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở, xây dựng Nghị quyết chuyên đề sát thực, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian tổ chức thực hiện nghị quyết.

- Tiếp tục đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể trong triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết chi bộ; công tác nắm bắt tư tưởng, tính hình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo tiếp tục nâng cao vai trò của khối Dân vận, của MTTQ, các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ, trong công tác phối hợp, trong công tác phản biện xã hội...

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình 01 - CTr/QU của quận ủy, các chuyên đề; các chương trình, kế hoạch của các cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong thực thi nhiệm vụ.

- Tăng cương công tác kiểm tra - giám sát; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, Đảng bộ quận Long Biên nhiệm kỳ 2015 - 2020./.