công tác đảng

Đảng ủy phường Thượng Thanh tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
Ngày đăng 18/12/2017 | 08:30  | Lượt xem: 378

Ngày 17/12/2017, Đảng ủy phường Thượng Thanh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) tới hơn 800 đảng viên của 38 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên có đồng chí Phạm Ngọc - Chuyên viên cao cấp, Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí  Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy.

Tại hội nghị, đồng chí báo cáo viên nêu rõ Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII họp từ ngày 04 - 11/10/ 2017, tại Hà Nội, đã thành công tốt đẹp. Hội nghị Trung ương 6 đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Trong đó, có 4 Nghị quyết : Nghị quyết số 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW "Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TW "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TW "Về công tác dân số trong tình hình mới".

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – BT Đảng ủy, CT HĐND phường phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí báo cáo viên phân tích rõ các nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đây là những vấn đề rất khó, phức tạp và nhạy cảm "liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế"; liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; về xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; liên quan đến việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của mọi người, mọi gia đình, vấn đề bảo vệ, phát triển giống nòi, quốc gia, dân tộc… Đồng  thời đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ ta, được xã hội đặc biệt quan tâm. Cuối buổi đồng chí báo cáo viên dành  thời gian để  trao đổi và giải đáp các thắc mắc của các đồng chí đảng viên xung quanh nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Toàn cảnh hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị các đồng chí đảng viên nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề. Đồng thời yêu cầu 100% đảng viên viết bài thu hoạch. 

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó BT TT – hướng dẫn đảng viên viết bài thu hoạch