công tác đảng

Hội nghị học tập chuyên đề năm 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 05/06/2017 | 15:31  | Lượt xem: 538

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên; Chương trình công tác năm 2017, sáng 04/6/2017, tại hội trường UBND, Đảng ủy phường Thượng Thanh chỉ đạo và tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2017 : “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” đối với UB MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội phường và các chi bộ trực thuộc .

Đến dự và trực tiếp làm báo cáo viên hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc - Trưởng Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Nguyễn Viết Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UB MTTQ phường; các đồng chí Trưởng, phó các đoàn thể chính trị xã hội phường, Chi ủy chi bộ tổ dân phố và các Uỷ viên Ủy ban MTTQ phường, trưởng ban công tác mặt trận; Ủy viên Ban Chấp hành, Chi hội trưởng, chi hội phó các đoàn thể chính trị xã hội phường

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc - Trưởng Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày những nội dung cơ bản về quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ như sau :

- Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị.

- Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về suy thoái đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UB MTTQ phường đề nghị toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản về quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) trong các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường, các chi bộ trực thuộc chấp hành nghiêm túc việc học tập chuyên đề và xây dựng kế hoạch cụ thể để đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị của phường, của mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện trong năm 2017.

Thông qua việc học tập chuyên đề lần này, cán bộ, đảng viên, hội viên đoàn viên quán triệt sâu sắc và nghiêm túc noi theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực đấu tranh đẩy lùi biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Một số hình ảnh hội nghị : 

Đ/c Phạm Ngọc – Trưởng phòng lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng, ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày những nội dung cơ bản về quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ 

Đ/c Nguyễn Viết Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UB MTTQ phường dự chỉ đạo hội nghị

Toàn cảnh hội nghị