công tác đảng

Đánh giá cán bộ khối Đảng, đoàn thể phường tháng 9/2016
Ngày đăng 23/09/2016 | 17:27  | Lượt xem: 196

Sáng ngày 23/9/2016, tại Hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị đánh giá, xếp loại cán bộ khối Đảng, đoàn thể phường tháng 9/2016.

Dự, chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Chủ tịch, PCT UBMTTQ, trưởng phó các đoàn thể; Chủ tịch Hội CTĐ, Chủ tịch Hội NCT, Văn phòng Đảng ủy, Tổ chức Đảng ủy.

Tại hội nghị đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban biên tập tin bài của phường đã đánh giá kết quả viết, đăng tin bài trên Cổng thông tin điện tử phường; đồng chí Văn phòng Đảng ủy báo cáo kết quả ứng dụng CNTT và việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan của cán bộ khối Đảng, đoàn thể phường trong tháng 9/2016.

Cán bộ khối Đảng, đoàn thể tự đánh giá, nhận xét về bản thân trong việc thực hiện tổ chức kỷ luật, về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao bên cạnh đó cũng nghiêm túc trừ điểm đối với những mặt còn tồn tại, hạn chế của bản thân; các đồng chí tham gia đóng góp ý kiến thẳng thắn, khách quan. Kết quả có 02 đồng chí đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 14 đ/c hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kết thúc hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các đồng chí cán bộ khối Đảng, đoàn thể nghiêm túc thực hiện nội quy của cơ quan, sử dụng thời gian làm việc hiệu quả, chất lượng; tiếp tục ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành, kịp thời xử lý, cập nhật các văn bản đảm bảo đúng thời gian đồng thời căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Quận, nghị quyết của Đảng ủy phường tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao.