công tác đảng

Hội nghị thực hiện quy trình nhân sự Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND phường Thượng Thanh nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Ngày đăng 16/06/2021 | 17:31  | Lượt xem: 187

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2021 của Bộ Chính trị về lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Nghị quyết số 97/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội.

Căn cứ công văn số 125-CV/TU, ngày 19/5/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc “kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 – 2026”; Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU, ngày 14/5/2021 của Ban Tổ chức Thành ủy hướng dẫn “ quy trình bỏ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường thuộc quận, thị xã, của Thành phố Hà Nội”; Hướng dẫn số 1112/HD-SNV, ngày 27/4/2021 của Sở Nội vụ về việc “Chuyển Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường, công chức cấp xã ở phường thành công chức do UBND quận, thị xã quản lý”; Hướng dẫn số 05-HD/QU, ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ quận ủy Long Biên “kiện toàn nhân sự chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021- 2026”. Sáng ngày 16/6/2021, Đảng ủy phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị thực hiện quy trình nhân sự Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND phường, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thân – UVTV, Trưởng ban Tổ chức quận ủy Long Biên; đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - BT Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Chiến – PBT Thường trực Đảng ủy; đồng chí Hoàng Văn Lực – PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; các đồng ủy viên BCH Đảng bộ, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Quy trình thực hiện giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm các bước: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy (lần 1); Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường (lần 1); Hội nghị cán bộ chủ chốt phường; Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy (lần 2) và Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường (lần 2).

Tại các hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt lý lịch, đánh giá, nhận xét đối với cán bộ được giới thiệu gồm: đồng chí Hoàng Văn Lực – PBT, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Bùi Quang Cự - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường; đồng chí Trần Thị Thanh Hồng – ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường. Phát  huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm và căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất về tiêu chuẩn, điều kiện, xem xét một cách tổng thể năng lực lãnh đạo, sở trường, chuyên môn được đào tạo, kinh nghiệm công tác, uy tín và chiều hướng phát triển để giới thiệu nhân sự.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kết quả 100% đại biểu dự các hội nghị đã biểu quyết (bằng hình thức bỏ phiếu kín) đồng ý giới thiệu nhân sự bầu đồng chí Hoàng Văn Lực – PBT Đảng ủy tái giữ chức Chủ tịch UBND phường, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu đồng chí Bùi Quang Cự, đồng chí Trần Thị Thanh Hồng tái giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hình ảnh hội nghị :