công tác đảng

Đảng ủy giám sát kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở đối với 02 chi bộ trực thuộc
Ngày đăng 07/09/2016 | 16:00  | Lượt xem: 535

Thực hiện Chương trình công tác và kế hoạch giám sát năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh. Trong ngày 07/9/2016, tổ công tác do Đảng ủy thành lập đã tiến hành giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở đối với chi bộ trường Tiểu học Thượng Thanh và chi bộ trường Mầm non Thượng Thanh.

Dự, chủ trì buổi giám sát có đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và các đồng chí thành viên của tổ công tác. Về phía chi bộ được giám sát có các đồng chí trong cấp ủy chi bộ các nhà trường.

Tại buổi giám sát các đồng chí Bí thư chi bộ đã báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở trong nhà trường năm học 2015-2016 và đầu năm học 2016-2017. Các báo cáo đã nêu rõ về những kết quả trong thực hiện quy chế dân chủ cơ cơ sở như về công tác tuyên truyền, vận động; kết quả thực hiện "3 công khai", "4 kiểm tra"; việc thực hiện QCDC trong chi bộ đảng và QCDC về tài chính, sử dụng tài chính công, trong công tác khen thưởng, tuyển dụng, đào tạo; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo… Bên cạnh kết quả đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện QCDC, các chi bộ cũng đã nêu rõ một số khó khăn, tồn tại cần khắc phục.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã phát biểu trao đổi giữa thành viên tổ công tác và cấp ủy nhà trường để làm rõ hơn mội số nội dung trong xây dựng và thực hiện QCDC như trong công tác tuyên truyền, công tác khen thưởng, tiếp dân…

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện QCDC của chi bộ, lãnh đạo nhà trường trong năm học qua. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chi bộ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC trong nhà trường cụ thể đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong thực hiện QCDC; tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC, Ban Thanh tra nhân dân; rà soát, bổ sung các kế hoạch, quy chế cho phù hợp với Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện Quy chế dân chủ và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoat động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thay mặt đơn vị được giám sát, các đồng chí Bí thư chi bộ đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016 đặc biệt là việc thực hiện quy chế dân chủ. 

Một số hình ảnh:

Đồng chí Nguyễn Thị Phương - BTCB trường tiểu học Thượng Thanh tiếp thu ý kiến của tổ giám sát

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hân - BTCB trường mầm non Thượng Thanh báo cáo kết quả thực hiện QCDC