công tác đảng

Phường Thượng Thanh quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười BCH Trung ương Đảng (khóa XI).
Ngày đăng 05/05/2015 | 00:00  | Lượt xem: 170

Trong ngày 11/4/2015, tại Nhà văn hóa phường, Đảng ủy phường Thượng Thanh tổ chức 02 lớp học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười BCH Trung ương Đảng khóa XI.

Dự hội nghị và trực tiếp là báo cáo viên phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ Mười của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI là đồng chí PGS. TS Đoàn Thế Hanh - Giảng viên cao cấp Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Thị Hoài Hương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; đồng chí Đỗ Minh Khôi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ và toàn thể các đảng viên hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường.

 

Trong 02 lớp học tập nghị quyết, đảng viên trong Đảng bộ phường đã được nghe đồng chí PGS. TS Đoàn Thế Hanh - Giảng viên cao cấp Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung cơ bản giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu sâu về những nội dung trọng tâm của nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng như dự thảo báo cáo chính trị; dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; thảo luận cho ý kiến về báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI trình đại hội XII; thảo luận, góp ý về dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016); tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XI và những nội dung trọng tâm khác chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng.

 

Tại buổi học tập nghị quyết Hội nghị lần Mười BCH Trung ương Đảng (khóa XI), đồng chí Đỗ Minh Khôi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã yêu cầu các ngành đoàn thể, chi bộ trực thuộc tiếp tục tổ chức triển khai học tập, quán triệt nghị quyết đến đảng viên, hội viên, quần chúng nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong các dự thảo văn kiện, nghị quyết, kết luận, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch, nhận thức lệnh lạc; triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy - UBND nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân về nhận thức, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2015, thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2015-2020.