công tác đảng

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội
Ngày đăng 23/04/2021 | 11:15  | Lượt xem: 135

Trong 1,5 ngày (từ 22- 23/4/2021), tại Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tuyến toàn thành phố học tập, quán triệt tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII), nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị trực tuyến được tổ chức tại 673 điểm cầu ở các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và các xã, phường, thị trấn và truyền hình trực tiếp trên kênh H1 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

Tham dự tại điểm cầu tại hội trường UBND phường Thượng Thanh có đồng chí Vũ Thị Thân – UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Long Biên; đồng chí Dương Đình Tình – QUV, Trưởng phòng Kinh tế quận; đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – BTĐU, Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy – HĐND- UBND – UBMTTQ và trên 200 đảng viên đến từ 27 chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Các đại biểu dự học tại điểm cầu phường Thượng Thanh

Cụ thể, trong ngày 22/4, các đại biểu nghiên cứu, học tập: Chương trình số 01-CTr/TU về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”. Chương trình số 04-CTr/TU về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”. Chương trình số 10-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”.

Chương trình số 02-CTr/TU về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025”. Chương trình số 05-CTr/TU về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”. Chương trình số 09-CTr/TU về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025”.

Toàn cảnh lớp học 

Sáng 23/4, các đại biểu nghiên cứu, học tập: Chương trình số 03-CTr/TU về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”. Chương trình số 08-CTr/TU về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”. Chương trình số 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”. Chương trình số 07-CTr/TU về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.