công tác đảng

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Long Biên, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 01/03/2021 | 16:05  | Lượt xem: 188

Ngày 01/3/2021, Đảng ủy phường Thượng Thanh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Long Biên, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường; Thường trực HĐND - UBND, Ban Thường trực UBMTTQ; Ban Thường vụ tổ chức chính trị xã hội phường; toàn thể cán bộ, công chức tại phường, tổng số 34 người. Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị. Các bước lấy ý kiến tại hội nghị đã được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy trình

Theo kết quả Hội nghị triển khai thực hiện (bước hai) của Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận Long Biên, khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận tổ chức, UBND phường Thượng Thanh được phân bổ giới thiệu 01 cán bộ nam tham gia ứng cử đại biểu quận Long Biên nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị đã giới thiệu đồng chí Bùi Quang Cự – ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường, tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân quận Long Biên nhiệm kỳ 2021 - 2026 để các cử tri thảo luận, nhận xét đánh giá đạo đức lối sống, phẩm chất chính trị, năng lực công tác.

Qua thảo luận, tất cả các cử tri đều thống nhất đồng chí Bùi Quang Cự đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, xứng đáng đại diện cho UBND phường Thượng Thanh tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Hội nghị đã tiến hành biểu quyết với tỷ lệ 100% cử tri có mặt đồng ý giới thiệu nhất đồng chí Bùi Quang Cự tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Long Biên, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hình ảnh hội nghị :