công tác đảng

Quận ủy Long Biên giám sát về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại phường Thượng Thanh
Ngày đăng 23/08/2016 | 16:10  | Lượt xem: 417

Chiều ngày 23/8/2016, tại phòng họp 1 phường Thượng Thanh, Quận ủy Long Biên thực hiện giám sát vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng phường Thượng Thanh trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 8 tháng đầu năm 2016.

Dự và chủ trì cuộc giám sát có đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực quận ủy, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện QCDC Quận; tham gia đoàn giám sát có đồng chí Đặng Việt Hà - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận uỷ, Phó ban TT Ban chỉ đạo thực hiện QCDC Quận; các đồng chí đại diện phòng, ban, ngành quận Long Biên. Về phía phường Thượng Thanh có đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện QCDC phường; các đồng chí trong thường trực Đảng ủy - HĐND, Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; trưởng ban TTND, GSĐTCĐ, đại diện Bí thư chi bộ, Tổ dân phố trong toàn phường.

Thay mặt Đảng ủy phường đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện QCDC báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ của phường 8 tháng đầu năm 2016. Báo cáo đã nêu rõ về những kết quả nổi bật kể từ khi triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI, 05 quy chế dân chủ trong các loại hình mới của Quận, nhận thức của cán bộ đảng viên, các ngành, đoàn thể nhất là người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đã được nâng lên rõ rệt. Việc thực hiện công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ, phát huy nội lực của nhân dân trong phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đời sống văn hóa. Tổ chức Đảng, đoàn thể từ phường đến các tổ dân phố luôn được quan tâm, củng cố; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hướng về cơ sở; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng lên. Đầu tư xây dựng cơ bản đã được tập trung có trọng tâm, trọng điểm. Quản lý đất đai, quản lý xây dựng, đô thị đã dần đi vào nề nếp. Công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư đảm bảo đúng quy trình, quy định, khắc phục tình trạng đơn thư tồn đọng kéo dài, đơn thư vượt cấp. Chính quyền đã thực hiện tốt các nội dung công khai dưới nhiều hình thức để dân biết, các nội dung dân bàn và quyết định. UBMTTQ, các đoàn thể và cán bộ đảng viên đã tập trung tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân nhận thức rõ vai trò trách nhiệm thực hiện QCDC. Bên cạnh đó báo cáo cũng đã chỉ rõ 3 tồn tại, hạn chế; 5 nhiệm vụ trọng tâm; 4 kiến nghị đề xuất trong thực hiện QCDC ở cơ sở từ nay đến hết năm 2016.

Tại hội nghị đã có 8 ý kiến phát biểu trao đổi giữa thành viên đoàn giám sát và lãnh đạo phường, tổ dân phố để làm rõ hơn việc xây dựng và thực hiện QCDC trên địa bàn phường.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Thắng, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận và đánh giá cao về công tác chuẩn bị và những kết quả đã đạt được trong thực hiện quy chế dân chủ của phường 8 tháng đầu năm 2016. Bên cạnh đó đồng chí Trưởng đoàn nhấn mạnh trong thời gian tiếp theo ngoài 5 nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong báo cáo, phường cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời có nghị quyết lãnh đạo những nội dung trọng tâm; quan tâm, cụ thể hóa Nghị định 04/2015/NĐ-CP  của Thủ tưởng Chính phủ gắn với thực hiện Quy chế hoạt động của Đảng ủy - HĐND - UBND; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để việc thực hiện quy chế dân chủ trở thành việc làm thường xuyên, liên tục.

Thay mặt lãnh đạo phường, đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện QCDC phường nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Đảng ủy phường sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt chính quyền, các đoàn thể từ phường tới tổ dân phố tiếp tục thực hiện tốt Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 05 quy chế dân chủ trong loại hình mới của Quận.  đồng thời sẵn sàng đón nhận và thực hiện có hiệu quả các QCDC trong loại hình mới khi quận ban hành.

Hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực quận ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị