công tác đảng

Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày đăng 03/02/2021 | 07:23  | Lượt xem: 214

Chiều ngày 02/02/2021, Đảng ủy phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – BTĐU, Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Hoàng Văn Lực – PBT, Chủ tịch UBND phường, đồng chí Nguyễn Viết Thắng - UVTV, Chủ tịch MTTQ phường; các đồng chí trong Đảng uỷ, Thường trực HĐND – UBND – UB MTTQ phường;  Trưởng, Phó các đoàn thể chính trị xã hội; các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, Trưởng ban CTMT, chi hội trưởng các đoàn thể tổ dân phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – BTĐU, Chủ tịch HĐND phường quán triệt Chỉ thị số 02 ngày 04/12/2020 của Quận uỷ Long Biên về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội  khoá  XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng chí Hoàng Văn Lực – PBT, Chủ tịch UBND phường triển khai kế hoạch số 36/KH-UBND, ngày 29/01/2021 của UBND phường về thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phường Thượng Thanh; đồng chí Nguyễn Viết Thắng – UVTV, Chủ tịch MTTQ phường triển khai kế hoạch số 67/KH-MTTQ ngày 01/02/2021 của MTTQ phường về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo đó, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào ngày chủ nhật, ngày 23/5/2021. Thực hiện các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng uỷ, UBND phường đã ban hành các văn bản nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, Đảng uỷ yêu cầu HĐND – UBND - UBMTTQ phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt một số nhiệm vụ, đó là xây dưng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về cuộc bầu cử, động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử; lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Trong đó, các văn bản nhấn mạnh vào những nội dung quan trọng, những điểm mới, các mốc thời gian triển khai thực hiện các bước trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Phát biểu kết hội nghị, đồng chí BTĐU, Chủ tịch HĐND phường đã nhấn mạnh đến mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đồng thời đề nghị sau hội nghị các đại biểu trấn tiếp tục nghiên cứu kỹ, bám sát các văn bản trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các bước, nhằm thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá  XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo đúng luật, lựa chọn được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài, xứng đáng làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hình ảnh hội nghị :