công tác đảng

Thượng Thanh tổ chức sơ kết đánh giá thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy.
Ngày đăng 30/12/2020 | 10:10  | Lượt xem: 236

Chiều ngày 29/12/2020, Đảng ủy phường Thượng Thanh đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU của Thành ủy, Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Hoàng Văn Lực - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, cùng các đồng chí Thường trực ĐU, HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, các đồng chí trưởng, phó các tổ chức đoàn thể CT-XH phường; các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, tổ phó tổ dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó BTTT Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU của Thành ủy, Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy. Theo báo cáo, việc triển khai thực hiện đề án 15-ĐA/QU về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố  được tiến hành đúng quy trình, từng bước, chặt chẽ, thận trọng theo đúng đề án của quận, phương án của phường. Do làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nên đã tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận ủng hộ việc bố trí kiêm nhiệm, nhất là những người hoạt động không chuyên trách thuộc diện sắp xếp, nghỉ công tác. Sau khi triển khai thực hiện, tình hình cơ sở ổn định và không phát sinh phức tạp, đơn thư khiếu nại tố cáo. Ngoài ra, sau khi thực hiện sắp xếp, các chức danh không chuyên trách vẫn được bố trí đầy đủ và đều có người đảm nhiệm bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả; việc tinh giảm bộ máy đã tiết kiệm cho ngân sách. Tuy nhiên bên cạnh những mặt được vẫn có tồn tại một số hạn chế như: Việc triển khai nhiệm vụ tại tổ dân phố gặp khó khăn hơn trước vì địa bàn rộng, dân quá đông (04 tổ dân phố có quy mô từ 600 hộ trở, 05 tổ có từ 450 đến 600 hộ; 05 tổ dân phố có BTCB kiêm Trưởng ban CTMT; 07 người hoạt động không chuyên trách cấp phường kiêm 09 chức danh); chế độ phụ cấp thấp, không đảm bảo cuộc sống hiện nay vì vậy cũng còn có tâm lý chưa yên tâm công tác; một số cán bộ tổ dân phố tuổi cao sức yếu, không đảm bảo thực hiện nhiệm vụ với vai trò kiêm nhiêm.

Hội nghị, đã có 09 ý kiến đóng góp hoàn thiện báo cáo đánh giá thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU của Thành ủy, Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy, các ý kiến tập trung vào những mặt được, mặt hạn chế khi triển khai đề án đồng thời cũng kiến nghị quận nghiên cứu nên giữ nguyên 03 chức danh cán bộ không chuyên trách tại các tổ dân phố.

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường phát biểu kết luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường đã tiếp thu những ý kiến phát biểu tại hội nghị và trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan việc triển khai thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU của Thành ủy, Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy. Sau hội nghị, các kiến nghị, đề xuất sẽ được Đảng ủy phường tổng hợp báo cáo Quận .