công tác đảng

Đảng ủy phường Thượng Thanh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Long Biên lần thứ IV; triển khai 03 kế hoạch toàn khóa thực hiện 03 chương trình công tác của Quận ủy.
Ngày đăng 15/12/2020 | 16:55  | Lượt xem: 216

Ngày 15/12/2020, Đảng ủy phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV; triển khai 03 kế hoạch toàn khóa thực hiện 03 chương trình công tác của BCH Đảng bộ quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đến 792 đảng viên trong toàn đảng bộ phường và cán bộ chủ chốt đoàn thể, cán bộ tổ dân phố không là đảng viên.

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – BT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Hoàng Văn Lực – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.

Toàn cảnh hội nghị quán triệt Nghị quyết Đảng bộ quận lần thứ IV

Sau phần khai mạc, hội nghị đã xem video đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bí thư Quận ủy đã nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Những nội dung truyền tải tại hội nghị giúp cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, đơn vị trong toàn Đảng bộ nắm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết, từ đó làm công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân quận Long Biên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; chỉ tiêu công tác theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận khóa III cơ bản được hoàn thành, trong đó 12/17 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận Long Biên đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu: Thu ngân sách hàng năm vượt so với dự toán Thành phố giao từ 5 - 10%; Chi đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm đạt từ 50% - 55% trên tổng chi ngân sách; Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm: Từ 91% - 93%; Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hóa hàng năm 83%; Số trường công lập thực hiện lộ trình chất lượng cao: 9 đơn vị; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến cuối năm 2025: 95%; Phấn đấu đến cuối năm 2025, giảm ¾ số hộ nghèo (theo chuẩn mới) so với đầu năm 2021; 100% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường được kiểm soát; Tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày đạt 100%; Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 95%, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 80%, kết nạp đảng viên hàng năm từ 180 đến 200 đồng chí; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Quận hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đã triển khai kế hoạch toàn khóa thực hiện chương trình 01-CTr/QU “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập”; đồng chí Hoàng Văn Lực, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường triển khai kế hoạch toàn khóa thực hiện chương trình 02-CTr/QU “Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn quận Long Biên-Một số giải pháp chủ yếu” ; chương trình 03-CTr/QU về “Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan môi trường trên địa bàn quận Long Biên".

Nhằm cụ thể hóa các Chương trình của Quận ủy; xác định những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để chỉ đạo, triển khai, thực hiện trong năm 2021 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020- 2025 phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương; đảm bảo rõ việc, rõ tiến độ thực hiện; Đảng ủy phường trình dự thảo 03 kế hoạch thực hiện 03 chương trình công tác của Quận xin ý kiến của đại biểu dự hội nghị đóng góp vào dự thảo các kế hoạch hành động.

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng – BT ĐU, Chủ tịch HĐND phường triển khai kế hoạch toàn khóa thực hiện chương trình 01

Đ/c Hoàng Văn Lực – PBT, Chủ tịch UBND phường triển khai kế hoạch toàn khóa thực hiện chương trình 02, 03

Hội nghị diễn ra nghiêm túc, các đại biểu tham gia đã tập trung nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết và các chương trình công tác toàn khóa. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thiết thực hiệu quả tại chi bộ, cơ quan đơn vị. Đây là yêu cầu đầu tiên để thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ Đại hội./.