Thông tin tuyên truyền

Thông báo thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày đăng 30/07/2021 | 14:28  | Lượt xem: 97

Ngày 27/7/2021, UBND phường Thượng Thanh đã ban hành Thông báo số 553/TB-UBND về công khai các văn bản hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và việc tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân liên quan đến chính sách hỗ trợ

A. HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH

1. Đối tượng hỗ trợ: Hộ kinh doanh có nhu cầu cần hỗ trợ.

2. Điều kiện hỗ trợ

- Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

- Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

3. Mức hỗ trợ: 3.000.000 đ/hộ kinh doanh

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: chậm nhất hết ngày 31/1/2022.

5. Địa điểm tiếp nhận: Tại bộ phận KT-TC (phòng CNTT – UBND phường).

6. Thành phần hồ sơ: Hộ kinh doanh gửi hồ sơ về UBND phường gồm:

TT

Nội dung

Số lượng

Bản chính (bản sao)

Ghi chú

1

Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu 11 phụ lục kèm theo QĐ 23/2021/QĐ-TTg)

01

Bản chính

 

7. Quy trình thực hiện:

- Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định của hộ kinh doanh, UBND phường xác nhận về việc tạm dừng kinh doanh của hộ kinh doanh.

- Thực hiện niêm yết công khai tại UBND phường và tổ dân phố.

- Tổng hợp báo cáo gửi Chi cục thuế quận giải quyết theo quy định.

8. Căn cứ pháp lý: Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021; Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội.

 

 

B. HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (Điều 5 – QĐ 3642)

1. Đối tượng hỗ trợ: Người lao động (là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc) làm việc trong các ngành nghề bị mất việc làm do phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo của Thành phố; Người lao động bị cách ly, cư trú trong khu vực bị phong tỏa theo quyết định của cấp có thẩm quyền trừ trường hợp người lao động hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động.

2. Điều kiện hỗ trợ: Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (lao động tự do) được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Cư trú hợp pháp tại địa phương;

- Bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 01/05/2021 đến hết ngày 31/12/2021

3. Mức hỗ trợ: 1.500.000 đ/người

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ người lao động tự do: Chậm nhất là 31/01/2022.

Tiếp nhận sau ngày 15 hàng tháng (trong giờ hành chính các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 5)

5. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại phòng tiếp dân – UBND phường Thượng Thanh  (công dân có thể nộp hồ sơ qua đồng chí tổ trưởng tổ dân phố hoặc nộp trực tiếp tại UBND phường)

6. Thành phần hồ sơ:

TT

Nội dung

Số lượng

Bản chính (bản sao)

Ghi chú

1

Giấy đề nghị hỗ trợ của người lao động

(Mẫu 01- QĐ3642/QĐ-UBND)

01 bộ

Bản chính

 

2

Hộ khẩu thường trú; sổ tạm trú hoặc Giấy XN tạm trú do công an phường, xã cấp

01 bộ

Bản phô tô (có đối chiếu bản chính)

 

3

Giấy xác nhận (Mẫu 02- QĐ3642/QĐ-UBND trong trường hợp người lao động có nơi thường trú và tạm trú không trong phạm vi một xã, phường).

01 bộ

Bản chính

 

7. Quy trình thực hiện:

- Sau khi nhận hồ sơ của người lao động, Hội đồng cấp phường tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ từng người lao động.

- Thực hiện niêm yết công khai trên cổng thông tin điện tử của phường, đài truyền thanh phường, tại trụ sở UBND phường và tổ dân phố (thời gian 02 ngày).

- Tổng hợp danh sách trình UBND quận phê duyệt hỗ trợ.

8. Căn cứ pháp lý: Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021; Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội.

 

C. HỖ TRỢ ĐỐI VỚI TRẺ EM VÀ NGƯỜI ĐANG ĐIỀU TRỊ COVID-19, CÁCH LY Y TẾ:

1. Đối tượng hỗ trợ: Trẻ em (là người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em) và người điều trị do bị nhiễm Covid-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000đ/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm Covid-19 (F0) từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa không quá 45 ngày.

- Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đ/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, từ ngày 27/4/2021 đến ngày31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

- Đối với trẻ em được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đ.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Chậm nhất hết ngày 31/1/2022.

4. Địa điểm tiếp nhận trực tiếp: Trạm y tế phường Thượng Thanh.

5. Thành phần hồ sơ:

5.1. Hồ sơ đối với F0 đã kết thúc điều trị tại các cơ sở y tế trước ngày 7/7/2021:

TT

Nội dung

Số lượng

Bản chính (bản sao)

Ghi chú

1

Giấy ra viện

01

Bản chính

 

2

Biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở y tế đã điều trị

01

Bản chính

 

3

Một trong các giấy tờ: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ BHYT

01

Bản sao

 

 

5.2. Hồ sơ đối với F1 đã kết thúc cách ly tại các cơ sở cách ly trước ngày 7/7/2021 hoặc cách ly y tế tại nhà:

TT

Nội dung

Số lượng

Bản chính (bản sao)

Ghi chú

1

Quyết định của cơ quan y tế có thẩm quyền về cách ly y tế tại cơ sở cách ly hoặc cách ly tại nhà

01

Bản chính

 

2

Giấy hoàn thành việc cách ly

01

Bản chính

 

3

Một trong các giấy tờ: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ BHYT

01

Bản sao

 

4

Biên nhận thu tiền ăn tại các cơ sở cách ly đối với người đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly

01

Bản chính

 

6. Quy trình thực hiện:

- Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, UBND phường lập danh sách theo mẫu số 8a, 8b đối với các trường hợp F0, F1 đủ điều kiện hưởng đến phòng y tế Quận giải quyết theo quy định.

7. Căn cứ pháp lý: Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021; Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội.